maandag, 18. juli 2016 - 8:52 Update: 18-07-2016 20:35

Agenten willen meer maatwerk bij politie

Politieteams hebben behoefte aan meer maatwerk
Foto: fbf
Den Haag

Een onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap naar de werking van de basispolitieteams toont aan dat er meer ruimte voor maatwerk nodig is om de teams goed te laten functioneren. De politie gaat op meerdere manieren aan de slag met de bevindingen van dit rapport.

Korpschef Akerboom gaf het eerder dit jaar al aan en dit wordt nu bevestigd door nieuw wetenschappelijk onderzoek: er bestaat bij de basisteams behoefte om zaken zelf goed te kunnen organiseren. Erik Akerboom: ‘Ik wil de basis versterken en dit kan onder andere door meer ruimte te geven voor maatwerk. De functies in een basisteam en de samenstelling van het voertuigenpark, het mobiele werken en daarbij behorende toerusting – voor zulke aspecten is flexibiliteit nodig.’

Volle breedte

Het onderzoek vond plaats tussen september en december 2015 – midden in de reorganisatieperiode. Daarbij zijn zes basisteams onder de loep genomen, in drie eenheden verspreid over Nederland. Zowel teams in grote steden als op het platteland. De onderzoekers spraken met 122 politiemensen en observeerden hoe de teams in een tijd van grote veranderingen werkten. Met aandacht voor de volle breedte van de basisteams: sturing, uitvoering, incidentafhandeling, wijkwerk, intake en de afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit.

Aan de slag

De onderzoeksresultaten laten een beeld zien waaruit blijkt dat er nog genoeg winst te behalen valt. Sommige wijkagenten zoeken nog naar hun rol en ervaren afstand tot andere collega’s. ‘De wijkagent is een belangrijk onderdeel van het concept gebiedsgebonden politie. Hierbij is de samenwerking met zijn team een cruciaal onderdeel. Dat we hiermee aan de slag moeten gaan is voor mij volstrekt helder’, aldus Gery Veldhuis. Ook beseft hij heel goed dat er aandacht moet zijn voor de behoefte aan subteams binnen vooral de grote basisteams. “Politieagenten hebben een sociale instelling en willen graag de collega’s kennen met wie zij de straat op gaan. Vanuit die optiek begrijp ik waarom die behoefte aan kleinere teams bestaat. Dit onderwerp zal zeker aan bod komen, bijvoorbeeld tijdens de expertmeeting.”

Stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen

Gery Veldhuis, politiechef van de Eenheid Limburg en portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiewerk: ‘Dit onderzoek biedt ons op een relatief vroeg moment handvatten voor het verder inrichten van de basisteams. Het korps kent al veel initiatieven waarbij gebruik wordt gemaakt van die ruimte. Het is van belang om dit soort ontwikkelingen verder te stimuleren, met lokale verankering en de dienstverlening aan de inwoners als belangrijkste uitgangspunt.’

Het korps hanteert de uitkomsten van dit onderzoek bij de verdere vormgeving en het versterken van de basisteams, het mogelijk maken van maatwerk en het stimuleren van plaatselijke initiatieven. Dit moet bevorderen dat het politiewerk beter aansluit bij wat inwoners verwachten.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):