vrijdag, 26. augustus 2016 - 13:35 Update: 26-08-2016 18:45

Hof: KLM grondpersoneel mag pas vanaf 5 september staken

Staking FNV tijdens topdrukte op Schiphol niet toegestaan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat er gelet op de topdrukte op Schiphol tijdens de schoolvakantie een dringende maatschappelijke noodzaak bestaat de staking tot 5 september 2016 te verbieden.

Het gerechtshof Amsterdam heeft dat vandaag in hoger beroep beslist in het cao-conflict tussen KLM en vakorganisatie FNV. De Luchthaven Schiphol heeft zich in de procedure gevoegd aan de kant van KLM.

Stakingsactie in vakantietijd

Inzet van het geschil is de toelaatbaarheid van een stakingsactie in vakantietijd op de luchthaven door medewerkers van het grondpersoneel van KLM die daarin worden bijgestaan door FNV.

Gevolgen van werkonderbreking te ingrijpend

De reden voor het verbod is, dat de voorgenomen acties het luchtverkeer op Schiphol gedurende de extreme vakantiedrukte zeer ernstig kunnen ontwrichten. De daarvan te verwachten gevolgen, niet alleen voor KLM en Schiphol maar ook voor duizenden gedupeerde reizigers zijn naar het oordeel van het hof zo groot, dat dit maatschappelijk onaanvaardbaar is. Bij het handhaven van het verbod heeft het hof meegewogen dat KLM en Schiphol zich er bij hebben neergelegd dat de voorzieningenrechter van de rechtbankNoord-Holland de periode gedurende welke het stakingsverbod geldt heeft beperkt tot 5 september 2016. Stakingen vanaf 5 september a.s. zijn dus niet verboden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):