maandag, 12. december 2016 - 7:42

Minste fietsdoden in de wintermaanden

Den Haag

In 2015 zijn 185 fietsers omgekomen in het Nederlandse verkeer. Het aantal fietsers dat jaarlijks verongelukt schommelt al jarenlang rond hetzelfde niveau, terwijl het totale aantal verkeersdoden in twintig jaar tijd is gehalveerd. In periode 2011-2015 vielen de minste fietsdoden in de maanden november tot en met februari. Dat meldt CBS.

In 2015 kwamen 115 mannen en 70 vrouwen door een fietsongeval om het leven. In 1997 kwamen 264 fietsers om bij een verkeersongeluk, het hoogste dodental van de afgelopen twintig jaar. Het aantal dodelijke slachtoffers van fietsongevallen daalde in 2004 tot 180 en is hierna blijven schommelen rond hetzelfde niveau.

Minste dodelijke ongelukken in februari

In de periode 2011 - 2015 waren in september en oktober de meeste dodelijke fietsongelukken, hierbij is rekening gehouden met het aantal dagen per maand. Van november tot en met februari was het aantal fietsdoden het laagst, maar fietste men ook minder. Als rekening wordt gehouden met het aantal fietskilometers, is het aantal fietsdoden in december en oktober relatief het hoogst en blijft het aantal dodelijke slachtoffers in februari het laagst.

Meeste fietsdoden onder werktijd

De meeste dodelijke fietsongelukken (37 procent) gebeurden de afgelopen vijf jaar tussen twaalf en vier uur ‘s middags, het dagdeel waarin het meest wordt gefietst. ’s Nachts tussen twaalf en zeven uur vallen de minste dodelijke fietsslachtoffers. Als rekening wordt gehouden met het feit dat er in deze uren ook weinig wordt gefietst, is het aantal dodelijke slachtoffers juist relatief hoog. De kans om ‘s nachts slachtoffer te worden van een dodelijk fietsongeluk is twee tot vijf keer hoger dan op andere momenten.

75-plussers grootste groep slachtoffers

Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. In de periode 2011 – 2015 verongelukten 954 fietsers. Van hen was 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep met 1,3 kilometer per dag het minste fietst. Van de dodelijke slachtoffers van fietsongelukken was 8 procent jonger dan 18 jaar.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):