vrijdag, 12. mei 2017 - 14:56 Update: 12-05-2017 15:16

Lobbyverbod van 2 jaar voor oud-bewindspersonen op eigen portefeuille

Lobbyverbod van 2 jaar voor oud-bewindspersonen op eigen portefeuille
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Ministeries zullen niet in gesprek gaan met een oud-bewindspersoon die nog geen twee jaar geleden is afgetreden en als die gaat lobbyen voor een bedrijf, semipublieke organisatie of lobbyorganisatie op het beleidsterrein van de voormalige minister of staatssecretaris. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag bekendgemaakt.

2 jaar 

Het gaat om een periode van twee jaar na aftreden. Dit zogenaamde lobbyverbod, dat nu al geldt voor het ministerie van Defensie, moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken. De ministerraad heeft vrijdag daartoe besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Buitenland is uitgezonderd

Handelsdelegaties naar het buitenland vormen een uitzondering op het lobbyverbod. Een oud-bewindspersoon die na het aftreden werkzaam is in het bedrijfsleven mag vanwege zijn statuur en reputatie in het buitenland wel leiding geven of deel uitmaken van een handelsdelegatie die georganiseerd is door een ministerie. Ook is het mogelijk dat de secretaris-generaal van een ministerie een uitzondering op het lobbyverbod maakt.

Categorie:
Provincie: