donderdag, 14. december 2017 - 13:51

Zorgkompas krijgt boete van 70.000 euro

Zorgkompas krijgt boete van 70.000 euro
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Heerenveen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zorgkompas BV een boete van 70.000 euro opgelegd omdat Zorgkompas niet tijdig bij de NZa heeft gemeld dat ze eind 2015 cliënten van een andere zorgaanbieder heeft overgenomen. Het ging om 25 cliënten en 7 medewerkers die voor hen zorgden. Met de overname kon Zorgkompas BV de zorg voor deze cliënten en het werk voor deze medewerkers garanderen. Zorgkompas BV is onderdeel van Zorggroep Alliade in Heerenveen.

Raad van Bestuurvoorzitter Erik Kuik is teleurgesteld over het besluit van de NZa. 'Eind 2015 hebben we hard gewerkt om de zorg voor de cliënten te behouden en ook de werkgelegenheid van de medewerkers. Dat een dergelijke kleine transactie moest worden gemeld bij de NZa is daarbij over het hoofd gezien. Toen we dat begin 2016 ontdekten, hebben we direct contact gezocht met de NZa. Dat is vanzelfsprekend. Als we fouten maken, erkennen we die en dan zijn we daar transparant over. We zijn bij de NZa op bezoek geweest om de situatie toe te lichten en hebben daarop alsnog de meldingsprocedure in werking gezet.'

De NZa heeft aangegeven als deze aspecten als verzachtende omstandigheden te beschouwen, maar wil met de boete zorgaanbieders waarschuwen dat zij hun fusieplannen tijdig moeten melden. Kuik ziet dat anders: “Dit besluit vinden wij niet passen bij het beleid om de transparantie in de zorg te verbeteren. Instellingen moet je stimuleren om transparant te zijn. Om ze dan te beboeten als ze dat doen, vinden we niet het juiste signaal. Daarmee schrik je andere zorginstellingen juist af om uit eigener beweging zaken te melden. Daar is de zorg niet bij gebaat.”De boete van 70.000 euro voelt voor Alliade ‘onrechtvaardig en onevenredig hoog’. Het betrof een erg kleine overname van cliënten en medewerkers en er wordt vanuit het veld regelmatig aangegeven dat het moeten melden van dit soort kleine transacties tot onnodige regeldruk leidt. Daarvoor is momenteel een wetswijziging in voorbereiding.  

Categorie:
Provincie: