dinsdag, 19. maart 2019 - 9:26

20% energielabels onderzochte huishoudelijke apparaten klopt niet

20% energielabels onderzochte huishoudelijke apparaten klopt niet
Foto: Archief EHF
Den Haag

Ruim een vijfde van de huishoudelijke apparaten waarvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het energielabel in 2015-2016 onderzocht, is minder zuinig dan op het etiket wordt vermeld. 76% van de winkels voldoet aan de wettelijke eisen dat huishoudelijke apparaten een label met alle verplichte informatie er op moeten hebben. Webwinkels springen er negatief uit: daar voldoet slechts 27% aan deze eis.

Onderzoeksresultaten

In totaal inspecteerde de NVWA in de jaren 2015, 2016 en 2017 2.707 winkels op de aanwezigheid van energielabels bij huishoudelijke apparaten als koelkasten, vaatwassers en wasmachines. Rond 76% van de onderzochte apparaten beschikte over een energielabel, maar bij producten van internetwinkels lag dat percentage veel lager, namelijk op 27%.

Daarnaast onderzocht de NVWA in die jaren risicogericht (dus niet willekeurig gekozen) van 123 producten of de waarde van het energielabel juist vermeld was en of de technische documentatie klopte. Gemiddeld klopte 79% van de onderzochte energie-efficiëntieklasse op het energielabel. Daar waar de energie-efficiëntieklasse en het energielabel niet overeen kwamen, gaf het energielabel een zuiniger waarde (1 of 2 energieniveaus) aan dan de NVWA-meting. Ruim een vijfde van de onderzochte apparaten was dus minder zuinig dan op het label vermeld was.

Maatregelen

De NVWA heeft haar onderzoeksbevindingen teruggekoppeld aan de geïnspecteerde bedrijven. Daar waar het technische dossier niet in orde was, en daar waar bij meer dan 10% van de aangeboden apparaten het energielabel afwezig of onjuist was, zijn schriftelijke waarschuwingen gegeven.

De NVWA wil de handhaving graag versterken en heeft het ministerie geadviseerd om de NVWA meer handvatten te geven om dit te realiseren. Op dit moment bereidt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een wetswijziging voor waarmee de NVWA meer bevoegdheden krijgt in de handhaving.

Achtergrond

De NVWA houdt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toezicht op de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (WEE). Volgens deze wetgeving moeten huishoudelijke apparaten energielabels met duidelijke informatie hebben, zodat consumenten goed worden voorgelicht over het energieverbruik. Het energielabel helpt consumenten om het meest energievriendelijke model te kopen, zodat het energiegebruik wordt verminderd.

Categorie:
Provincie: