woensdag, 14. maart 2007 - 10:24

Gemeenten laks met verbod op rooftas

Den Haag

Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met dit verbod. Daarentegen hebben alle onderzochte gemeenten wel het vervoer van inbrekersgereedschap verboden. Het Platform Detailhandel Nederland vindt dit onbegrijpelijk en heeft naar aanleiding van het onderzoek alle gemeenten die rooftassen nog niet verboden hebben, opgeroepen dit alsnog te doen.

Gemeenten kunnen rooftassen en vergelijkbare hulpmiddelen voor winkeldiefstal, zoals de zogenoemde "jammers", verbieden middels een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met een APV-artikel kunnen winkeliers makkelijker en sneller ingrijpen, namelijk voordat de winkeldief in bezit van een rooftas de winkel uitloopt met de gestolen waar. De winkelier voelt zich dan gesteund, doordat de politie zal komen om de winkeldief een boete te geven op grond van het APV-artikel. Hiervan gaat een preventieve werking uit.

Het Platform Detailhandel Nederland concludeert dat de meeste gemeenten het grote belang van het rooftassenverbod niet onderkennen. Sommige gemeenten menen zelfs dat het rooftassenverbod in strijd zou zijn met de privacy. "Kennelijk vinden zij de privacy van de winkeldief belangrijker dan bescherming van de winkelier. Het Platform Detailhandel Nederland vindt dit onzin. De systematiek van het "rooftas"-artikel in de APV is namelijk dezelfde als de systematiek van het artikel dat het vervoer van inbrekerswerktuigen verbiedt. En dit artikel is wel door alle 50 grootste gemeenten opgenomen in de APV.", aldus Sander van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit. Er is dus geen reden om tegen het rooftassenverbod te zijn.

Door winkeldiefstal verdwijnt jaarlijks ruim 270 miljoen euro uit winkels. Om deze forse schadepost terug te dringen investeren winkeliers veel in preventie door particuliere beveiligers in te zetten, detectiepoortjes bij de uitgang te plaatsen en winkelmedewerkers te trainen. Aan preventie wordt elk jaar 280 miljoen euro uitgegeven.
Provincie:
Tag(s):