maandag, 8. januari 2007 - 20:34

Kentekenregistratie op A2/A67

Regio

Rijkswaterstaat gaat kentekens registreren voor een verkeerskundigonderzoek uitvoeren op de A2 en de A67. In de periode vanaf 8 januari t/m medio maart zal dit op de Randweg Eindhoven tussen De Hogt en Waalre en op de rijbaan richting ’s-Hertogenbosch c.q. Antwerpen (A67) gebeuren.

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het weggebruik om maatregelen te ontwikkelen ter vermindering van de verkeershinder. Kentekenhouders waarvan blijkt dat zij veelvuldig langs deze punten rijden worden aan de hand van een brief gevraagd mee te doen aan het onderzoek naar filealternatieven zoals het openbaar vervoer.

Een van de belangrijkste snelwegen in ons land is de A2. Het verkeer op de A2 staat de laatste jaren steeds meer in de file. Om de A2 ook in de toekomst zijn vitale functie te laten behouden, neemt Rijkswaterstaat deze snelweg grondig onder handen. Naast voortdurend onderhoud worden te smalle delen van de weg verbreed met één of meer rijstroken of worden er spitsstroken aangelegd. Het gaat hier om 25 projecten die zich uitstrekken van Amsterdam tot in Limburg. Ze zijn gepland in de periode 2007 - 2010.
Provincie:
Tag(s):