maandag, 23. juni 2008 - 19:41

Extra geld voor jongerenbeleid

Lelystad

De provincie Flevoland besteedt de komende vier jaar 600.000 euro per jaar extra aan projecten op het gebied van jongerenbeleid in Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben dit op basis van het collegeprogramma op 9 juni besloten. De activiteiten worden nog nader uitgewerkt, maar hebben in elk geval betrekking op de volgende onderwerpen.

GAAF
Als eerste zet de provincie samen met de gemeenten in op het realiseren van de zogenoemde GAAF –afspraken (Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland): ‘Eén kind – één gezin - één plan’. Deze omvatten onder andere een verwijsindex, een stimulans voor de Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorgadviesteams in het onderwijs.

Dit jaar wordt een geldprijs beschikbaar gesteld van 10.000 euro voor de meest innovatieve bijdrage aan één kind – één gezin – één plan. Alle GAAF-projecten zijn erop gericht om de zorg aan kinderen en jongeren sluitend te maken.
Bureau Jeugdzorg krijgt extra middelen om deel te nemen aan het structurele zorgoverleg jongeren in de gemeenten en het onderwijs.

Denktank Jeugdzorg
Op initiatief van de provincie is recent een Denktank Jeugdzorg gestart waar goede en vernieuwende ideeën op tafel kunnen komen. De Denktank bestaat uit medewerkers van jeugdzorginstellingen. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de initiatieven deel gaan uitmaken van het structurele aanbod van de jeugdzorginstellingen.

Stagenota
In samenhang met de zorg voor jongeren wordt aandacht besteed aan hun opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Stages vormen daarbij een cruciaal onderdeel.

In de recent vastgestelde stagenota is één van de voorgestelde acties, voortzetting van het project Flevotalent Junior. Dit project is de afgelopen jaren succesvol gebleken bij het terugleiden van voortijdig schoolverlaters naar school, het toeleiden naar werk of een combinatie daarvan.

Gezond Gewicht
Ten slotte wordt de campagne Gezond Gewicht van Sportservice Flevoland financieel ondersteund. Het doel van dit project is om overgewicht in Flevoland te bestrijden door kennisoverdracht en gedragsbeïnvloeding.
Provincie:
Tag(s):