woensdag, 3. december 2008 - 19:50

Nederlands Politiemuseum misschien naar Almere

Almere

De gemeente Almere en het Nederlands Politiemuseum willen zich samen inspannen om in Almere een nieuw museum van de grond te krijgen. Dit meldt de gemeente Almere.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat het museum heeft uitgevoerd en dat binnenkort zal worden aangeboden aan de Raad van Hoofdcommissarissen.

Binnenkort spreken de gemeente Almere en het museum af welke vervolgstappen gezet gaan worden om de toekomstige opening van het museum dichterbij te brengen. Of het museum er ook echt komt, hangt vooral af van de vraag of de financiering kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek dat het Nederlands Politiemuseum het afgelopen halfjaar heeft uitgevoerd, wijst uit dat in Almere uitstekende randvoorwaarden aanwezig zijn om het streefgetal van 50.000 bezoekers per jaar te bereiken.

Dat Almere steeds meer bezocht wordt door dagjesmensen uit de Randstad, de zondagopenstelling in het levendige stadshart en de jonge leeftijdsopbouw van de bevolking van Almere.spelen daarbij een belangrijke rol.

Voor Almere past de mogelijke komst van het museum goed in de groeiopgave die de stad met het Rijk heeft afgesproken. Bij de geplande groei van de huidige 184.000 inwoners, naar 350.000 inwoners in 2030 hoort een grootstedelijk en gevarieerd voorzieningenniveau, ook op museaal gebied.

Het Nederlands Politiemuseum was tot 2007 voor bezoekers geopend op een tijdelijke locatie in Apeldoorn. Het nieuwe Nederlands Politiemuseum moet een moderne, interactieve en laagdrempelige attractie worden, waarin naast het verleden ook de actualiteit van het politiewerk centraal zal staan. Het museum hoopt vanuit Almere ook een steentje te kunnen bijdragen aan de toekomstige werving van nieuwe politieagenten.

Over de vestigingsplaats van het grote collectiedepot dat het museum beheert, wordt nog nagedacht. Daarbij is de intensieve samenwerking met de in Apeldoorn gevestigde Politieacademie een belangrijke factor. Bij het samenwerkingslectoraat ‘Geschiedenis van de politie’ waarmee beide instellingen binnenkort een start maken, speelt de historische collectie namelijk een cruciale rol.

bron: persbericht Politiemuseum
Provincie:
Tag(s):