donderdag, 24. april 2008 - 14:40 Update: 03-10-2018 10:52

Nijmegen stopt met anonimiseren van sollicitatie-brieven

Nijmegen

De gemeente Nijmegen stopt met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. Twee proeven met dit instrument hebben onvoldoende aangetoond dat het een effectief middel is om de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom meer investeren in andere instrumenten. Voorbeelden zijn gerichtere werving en het aantrekken van meer allochtone stagiaires.
In de periode 1 augustus 2006 - 1 februari 2007 en de periode 1 mei 2007 - 1 januari 2008 is bij de gemeente Nijmegen twee keer geexperimenteerd met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. Dit gebeurde door middel van het weglakken van de naam, geboorteplaats, nationaliteit, land van herkomst en e-mailadres van alle sollicitanten in alle ontvangen sollicitatiebrieven en bijgevoegde documenten.

Categorie:
Provincie: