woensdag, 15. oktober 2008 - 15:15

Unieke aanpak Rotterdam emotionele problematiek bij jongeren

Rotterdam

GGD Rotterdam-Rijnmond, Context en Riagg Rijnmond gaan de emotionele problematiek onder jongeren gezamenlijk aanpakken. Deze vorm van samenwerken is uniek voor Nederland.

Emotionele problemen behoren tot de top 5 van belangrijkste gezondheidsproblemen in Rotterdam. Een goed hulpaanbod voor kinderen en jongeren, het vergroten van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van hulpverlening en een intensivering van preventieactiviteiten zijn de uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak.

De GGD, Context, centrum voor GGZ preventie en Riagg Rijnmond, afdeling Preventie, leggen het accent op de verschillende vormen van preventie van emotionele problematiek omdat dit veel problemen op latere leeftijd kan voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het op jonge leeftijd aanleren van vaardigheden om met problemen om te gaan een beschermende factor is bij het voorkomen van emotionele problematiek op latere leeftijd.

Samenhangend pakket

De plannen voor 2009 vormen een samenhangend pakket voor verschillende doelgroepen; de kinderen en jongeren zelf, hun ouders, verwijzers en docenten.

· Voor jongeren komt er theater, digitaal advies op maat en cursussen ‘Head-Up’ (voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en/of VMBO). Daarnaast wordt de wachtlijst voor de cursus ‘Vrienden’ (Voortgezet onderwijs) weggewerkt.

· Begin 2009 start een aantal basisscholen met Zippy’s Friends. Dit in het buitenland effectief gebleken programma wordt vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie. De Stichting Kids en Emotionele Competenties heeft dit project voor kleuters naar Nederland gehaald.

· Verwijzers kunnen in de loop van 2009 gebruik maken van een digitale verwijskaart met het complete preventieaanbod.

· Ten slotte wordt via focusgroepen met kinderen (groep 7 basisonderwijs) meer zicht gekregen op de achtergronden van de hoge score op emotionele problematiek bij deze groep.

Emotionele problemen: de noodzaak van preventie

Veel emotionele problemen van jongeren zijn moeilijk te herkennen omdat ze ‘naar binnen gericht’ zijn., Zo komen teruggetrokken gedrag, angst, depressie, suïcidaliteit en eenzaamheid veel voor, maar worden niet op tijd gesignaleerd. Uit gegevens van de Jeugdmonitor Rotterdam blijkt echter dat emotionele problemen tot de top vijf van belangrijkste gezondheidsproblemen in Rotterdam behoren.

Gezond in de Stad

Aanleiding voor de brede samenhangende aanpak van emotionele problematiek bij jeugdigen is de motie ‘Aanpak psychosociale problemen’ van gemeenteraadsleden Talbi/van Muijen die vraagt om voorstellen te doen om alle Rotterdamse jongeren met psychosociale problemen laagdrempelig toegang te bieden tot cursussen als ‘Vrienden’ en ‘Head Up’.

De aanpak van emotionele problematiek bij jongeren maakt inmiddels ook onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) 2009.
Provincie:
Tag(s):