vrijdag, 24. april 2009 - 17:18

Nieuwe visie brandveiligheid gebouwen

Den Haag

Om de brandveiligheid van gebouwen verder te verbeteren, moeten architecten, bouwbedrijven, vergunningverleners, beheerders en gebruikers van gebouwen vooral naar de brandrisico’s kijken en daarop maatregelen nemen, in plaats van alleen naar wettelijke voorschriften.

Burgers en bedrijven moeten vooral zelf maatregelen nemen om zich tegen brand te beschermen. De overheid bepaalt de wetten en regels, ondersteunt en zorgt voor naleving van de regels zonder de verantwoordelijkheid van anderen over te nemen.

Dat staat in de Visie op brandveiligheid waarmee de ministerraad vrijdag 24 april heeft ingestemd op voorstel van de ministers Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie. De ministers sturen het stuk naar de Tweede Kamer samen met de eindrapportage van het Actieprogramma Brandveiligheid.

Het Actieprogramma Brandveiligheid is opgesteld na de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost in oktober 2005. De nadruk in het programma lag op gebouwen met bewoners en gebruikers die zichzelf niet goed kunnen redden, zoals in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, crèches, scholen en justitie- en politiecellen.

Uit de eindrapportage blijkt dat het leeuwendeel van de acties is afgerond. Zo is er de site www.allesoverbrandveiligheid.nl waar alle regels en adviezen over brandveiligheid zijn te vinden. De site is bedoeld voor iedereen die zich met een gebouw bezighoudt, van het ontwerp en de bouw van het gebouw tot en met het gebruik ervan.

Dus van opdrachtgever, architect en bouwbedrijf tot eigenaar, beheerder, bewoner, gemeente, brandweer en verzekeraar. Ook is er een Kenniscentrum gekomen over het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften en het brandveilig gebruiken van gebouwen.

Door alle activiteiten uit het actieprogramma is het bewustzijn over brandveiligheid omhoog gegaan.
Provincie:
Tag(s):