woensdag, 2. september 2009 - 8:08

Speekseltesters ingezet bij opsporing drugsgebruik in het verkeer

Den Haag

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil zo spoedig mogelijk speekseltesters inzetten bij de opsporing van drugsgebruik in het verkeer.

Uit de pilot drugs in het verkeer die de politie van oktober 2008 tot en met januari 2009 heeft uitgevoerd blijkt dat speekseltesters een nuttig en handig hulpmiddel zijn om drugsgebruik bij automobilisten op te sporen.

Eurlings zal samen met minister Hirsch Ballin van Justitie de speekseltester invoeren als wettig voorselectiemiddel voor de opsporing van drugsgebruik door automobilisten. De bloedtest blijft het wettig bewijsmiddel voor aantoonbaar drugsgebruik. Voor het hanteren van limieten zoals bij alcoholgebruik in het verkeer is een onderzoek gestart. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, zal een zero tolerance voor drugsgebruik in het verkeer gelden.

Begin 2010 zal de minister van Justitie samen met de minister van Verkeer en Waterstaat een wetsvoorstel aan de betrokkenen organisaties (NFI, Openbaar Ministerie, politie) aanbieden voor advies, zodat het wetsvoorstel medio 2010 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden.

Ook bekijken zij of de huidige wetgeving nog volstaat om adequaat te kunnen optreden tegen het gebruik van drugs in het verkeer. Tevens zal door hen worden bezien hoe rijden onder invloed van drugs onder de werking van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten kan worden gebracht.

,,Ik ben verheugd met de resultaten van de pilot. Dit betekent dat de intensieve en tijdrovende wijze van handhaving zoals die nu plaatsvindt veel sneller kan en drugsgebruik in het verkeer effectiever aangepakt kan gaan worden. Drugs en verkeer gaan niet samen”, aldus Eurlings. Naar schatting komen er jaarlijks 80 personen om het leven door drugsgerelateerde ongevallen. ,,Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen die drugs hebben gebruikt aan het verkeer deelnemen en daarmee andere weggebruikers en zichzelf in gevaar brengen. Een strengere aanpak is dus noodzakelijk.’’ Met behulp van de speekseltesters wordt de pakkans groter en dat schrikt gebruikers af.

Met de introductie van de speekseltester als voorselectiemiddel nemen de ministers Eurlings en Hirsch Ballin de aanbeveling over van de Raad van Hoofdcommissarissen. De Raad heeft deze aanbeveling gedaan naar aanleiding van de resultaten van de pilot drugs in het verkeer die eind oktober vorig jaar van start is gegaan.

De politie heeft tijdens de pilot automobilisten, die werden verdacht van drugsgebruik, gevraagd om, na het afronden van een bloedproef, vrijwillig mee te werken aan speekseltesten en het afgeven van een speekselmonster. De pilot duurde drie maanden. Er zijn zo’n 60 speekselmonsters afgenomen. Met de speekseltesten is alleen recent gebruik aantoonbaar. Uit de monsters bleek dat het merendeel van de personen cannabis had gebruikt.
Provincie:
Tag(s):