vrijdag, 18. januari 2013 - 9:58 Update: 03-07-2014 1:04

CDA wil aanpak van malafide uitzendbureaus

CDA wil aanpak van malafide uitzendbureaus

Voor het CDA is het uitgangspunt dat iedereen die kan werken, moet werken. Betaald werk is volgens de christen democraten nog steeds de beste manier om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Het recht op een uitkering.. Het CDA wil dat illegale arbeid steviger bestreden wordt.

Malafide uitzendbureaus moeten harder worden aangepakt en er moeten hogere boetes komen voor werkgevers die personen zonder verblijfsvergunning aan het werk stellen. Dat zei Pieter Heerma tijdens een debat over arbeidsmigratie met minister Asscher van Sociale Zaken. Ook wil het CDA dat schijnconstructies, waarbij werknemers worden uitgebuit, bestreden worden. Heerma: "Rond de jaarwisseling was de minister hard en duidelijk over de aanpak van uitbuiting van Polen in de champignonteelt. Het CDA verwacht van de minister een soortgelijke aanpak op het gebied van schijnconstructies." Verder pleitte Heerma ervoor om bij de opsporing van deze schijnconstructies gebruik te maken van extra handhavings- en opsporingscapaciteit in de vorm van een interventieteam.
Provincie: