woensdag, 5. november 2014 - 12:16

Nederland bindt strijdt aan tegen seksueel misbruik kinderen

Nederland bindt strijdt aan tegen seksueel misbruik kinderen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Tijdens een tweedaagse internationale conferentie van de Virtual Global Taskforce (VGT), een internationaal platform tegen on- en offline seksueel misbruik van kinderen, wisselen de deelnemers van 18 aanwezige landen kennis, expertise en ervaring uit. Op deze manier wordt het netwerk versterkt en uitgebreid.

Naast kindersekstoerisme is er sprake van een relatief nieuw fenomeen, live streaming. Dit betreft het op afstand misbruiken van minderjarigen via de webcam. 'Om deze vorm van criminaliteit een halt toe te roepen, moeten we niet alleen de kijkers aanpakken, maar ook de criminelen die dit mogelijk maken', aldus Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de politie.

Doel
Het doel van de conferentie is door het delen van de aanwezige kennis en ervaring, meer slachtoffers van kindersekstoerisme en live streaming te identificeren, te helpen en te beschermen. Daarnaast de daders op te sporen, het publiek bewust te maken en kinderporno en kindermisbruik terug te dringen.

Bijdrage
Met de organisatie van de conferentie levert de Nederlandse politie een belangrijke bijdrage aan het behalen van dit doel. Aan de conferentie nemen ruim 150 mensen deel, afkomstig uit 18 landen inclusief partners als FBI, Europol, Interpol, Facebook, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland, NCMEC, Meldpunt kindersekstoerisme, Universiteit van Amsterdam, Counsil of international Schools.

Aanscherpen
Minister Opstelten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die de conferentie opent, gaat huidige wetgeving verder aanscherpen. Ook zet de politie extra liaisons in. Sinds een half jaar heeft de politie drie liaisons officers op het thema kindersekstoerisme in de regio’s Zuid-Oost Azie en Zuid-Amerika gestationeerd. Daarnaast betrekt en informeert de Nederlandse politie waar mogelijk de publieke en private sector in de strijd tegen kinderporno en kindersekstoerisme (bijvoorbeeld ICT-bedrijven en -ontwikkelaars). Ook is er nauwe samenwerking met NGO's in kwetsbare regio’s.

Meer samenwerken

Het misbruik achter kinderpornografische beelden vindt steeds meer op afstand plaats, via internetverbindingen en webcams over de hele wereld. Mede daarom hebben 54 landen en Nederland eind september in Washington afgesproken meer samen te werken in de strijd tegen kindermisbruik tijdens de Tweede Internationale Conferentie tegen Seksueel Misbruik van Kinderen Online. In die strijd heeft de politie zich in 2013 op uitnodiging aangesloten bij de VGT. De VGT is een internationaal platform van landen, opsporingsdiensten, organisaties en bedrijfsleven, waaronder overheden, politie, creditcardmaatschappijen en ICT-bedrijven. De aangesloten landen bij de VGT vormen een breed internationaal netwerk. Hierdoor komt het uiteindelijke doel steeds beter inzicht: een eenduidige, integrale en effectieve aanpak tegen kindermisbruik.