dinsdag, 1. juli 2014 - 8:14 Update: 03-07-2014 0:33

Transgenders kunnen gemakkelijk om in nieuwe Transgenderwet

foto van transgender | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De nieuwe transgenderwet treedt vandaag in werking. Die wet maakt het voor transgenders makkelijker om het geslacht in hun geboorteakte te veranderen.

Transgenders van 16 jaar of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. De wet van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) die dit mogelijk maakt, treedt vandaag in werking.

Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. De deskundigenverklaring vermeldt dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben.

De wijziging van het geslacht in de geboorteakte komt tot stand doordat de transgender aangifte doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar destijds de aangifte van geboorte is gedaan. Bij de aangifte moet dan een verklaring (niet ouder dan zes maanden) van een deskundige worden overgelegd.

Provincie:
Tag(s):