dinsdag, 22. september 2015 - 11:56

Buren in Utrecht gaan vaak ‘op de koffie’

Foto van koffie | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Utrechters vinden contact met buren belangrijk. Circa een kwart van de Utrechters wil zelfs niet verhuizen vanwege de leuke buren. Dat contact is vooral gewoon op straat, maar inmiddels is bijna 1 op de 3 Utrechters ook vrienden met de buren op Facebook.

Bovendien drinkt zeker 50 procent eens per kwartaal of vaker een kop koffie bij buurtgenoten. Dit blijkt uit het Burenonderzoek 2015*, uitgevoerd in opdracht van Douwe Egberts en het Oranje Fonds, die samen op 26 september a.s. de 10e editie van Burendag organiseren. Toch zijn er nog genoeg buren die elkaar niet kennen, daar kan Burendag, waar 332 Utrechtse buurten aan meedoen, verandering in brengen.

8 op de 10 Utrechters voelen zich thuis in de buurt. Dat blijkt ook uit het sociale contact. Zo maakt 64 procent wekelijks een praatje met de buren en drinkt 14 procent een kop koffie om kennis te maken met nieuwe buren. Buren steunen elkaar, zeker als het gaat om praktische zaken. Zo doet 28 procent van de Utrechters vaker klussen in de buurt of knappen zij gezamenlijk de buurt op. Ook spelen social media een belangrijke rol. Circa een kwart heeft contact met de buren via Whatsapp en 29 procent is met elkaar bevriend via Facebook.

Meer contact

Ruim driekwart van de Utrechters vindt het belangrijk dat buren naar elkaar omkijken. Toch zegt bijna 48 procent veel van zijn buurtgenoten niet te kennen. “We zien dat het nog steeds van belang is om het contact tussen buren te versterken”, zegt John Brands, general manager JACOBS DOUWE EGBERTS Retail Nederland. “Tien jaar geleden signaleerde Douwe Egberts dat er meer behoefte was aan het contact met je buren. Daarop hebben we ingespeeld met Burendag, want het is verbazingwekkend wat er kan gebeuren tijdens het drinken van een kopje koffie. Goed contact draagt bij aan een leukere, socialere en veiligere buurt. Ons doel is dan ook om samen met het Oranje Fonds het contact tussen buurtgenoten te blijven stimuleren en te vieren.”

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, vult aan: “Je thuis voelen begint in je eigen buurt. Daarom organiseren we samen met Douwe Egberts al jaren Burendag. Dan ontstaan namelijk de mooiste dingen. 79 procent van de Burendagvierders uit eerdere jaren zegt dat Burendag het contact met de buren heeft versterkt. In meer dan de helft van de gevallen zijn er door Burendag meer activiteiten ontstaan. Zo worden in een op Burendag aangelegde buurtmoestuin allerlei oogst-, en kookfeestjes georganiseerd. Ook is er uit een dansworkshop op Burendag een heuse buurtdansgroep voor ouderen ontstaan.”

Met of zonder suiker?

Wat weten Utrechters eigenlijk van de buren? Ruim tweederde weet welk beroep de directe buren uitoefenen en bijna 55 procent is op de hoogte van de vakantiebestemming. 17 procent weet zelfs hoe de buurman of buurvrouw zijn koffie drinkt. Contact met de buren is bovendien niet alleen gezellig en ondersteunend, maar vooral ook praktisch. Zo neemt 86 procent pakketjes voor haar buren aan, slaat ruim de helft alarm als er iets aan de hand is bij de buren en bewaart 48 procent elkaars reservesleutel. Bovendien geeft maar liefst 49 procent aan klaar te staan voor een zieke of hulpbehoevende buurtgenoot.​

 

 

Provincie:
Tag(s):