woensdag, 23. september 2015 - 10:57 Update: 23-09-2015 22:25

'Niet links- of rechtshandig is belangrijk, maar de sterkte van de handvoorkeur'

De Bilt/Groningen

Nieuw onderzoek van De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap wijst uit dat niet links- of rechtshandigheid, maar de sterkte van handvoorkeur een relatie vertoont met bepaalde eigenschappen zoals creativiteit en gezondheid.

In alle menselijke populaties is er altijd een minderheid die linkshandig is. Er wordt vaak aangenomen dat dit verschil in handvoorkeur ook andere eigenschappen weerspiegelt maar welke zijn dat dan? De Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap mythes en aannames over links- en rechtshandigen onderzocht.

Linkshandigen zouden meer gezondheidsproblemen hebben waardoor zij in de loop van de evolutie de minderheid zijn geworden, maar creatiever en beter in gevechten zijn waardoor linkshandigheid in de loop van de evolutie toch is blijven bestaan. De verrassende uitkomst: deze mythes worden niet bevestigd. Het onderzoek levert daarbij een aantal nieuwe inzichten op. De resultaten van het onderzoek zijn na te lezen op www.helpeenhandje.nl.

Landelijk publieksonderzoek

Het Weekend van de Wetenschap startte in 2014 met een jaarlijks landelijk publieksonderzoek. Heel Nederland krijgt hiermee de kans om door deelname aan de activiteiten in het weekend van 3 en 4 oktober, en via een langer lopende internetstudie te verdiepen in de wereld van wetenschap en technologie.

De internetstudie naar de mythes rondom links- en rechtshandigheid van de RUG trok 30.000 deelnemers van 5 tot 95 jaar. Opvallend is dat iets meer dan de helft van de deelnemers linkshandig is, terwijl van de hele Nederlandse populaties er slechts 10% linkshandig is.

Buitenbeentjes

Dit geeft aan dat het onderwerp sterk leeft bij linkshandigen die blijkbaar vinden dat ze buitenbeentjes zijn of als zodanig gezien worden. Er werd onder meer gevraagd naar zowel feitelijke gegevens als naar de eigen inschatting van creativiteit, gezondheid en verbaal en fysiek geweld.