donderdag, 29. januari 2015 - 14:05 Update: 29-01-2015 14:26

De Tamboer van Hoogeveen erkend als immaterieel erfgoed

Hoogeveen

Op 2 februari aanstaande wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in 't Olde Schippershuus de Tamboer van Hoogeveen geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Plaatsing gebeurt door de officiële ondertekening van het certificaat dat bij deze plechtigheid hoort. Door het tekenen van het certificaat geeft de aanvrager aan zich in te zetten en er alles aan te doen om deze traditie levensvatbaar te houden voor de toekomst.

De plaatsing is aangevraagd door de Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene, vertegenwoordigd door voorzitter Albert Metselaar, die zelf zeer actief is als trommelslager. Het certificaat wordt eveneens getekend door Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Dit is de instantie die de organiserende rol heeft bij de samenstelling van de Nationale Inventaris.

De tamboer oftewel de trommelslager van Hoogeveen vertegenwoordigt een traditie die, voor zover bekend, alleen in Hoogeveen voorkomt. Op zondag, vóór in de verschillende kerken in Hoogeveen de kerkdienst begint, loopt de trommelslager, tegenwoordig soms ook wel een vrouw!, zijn ronde in het centrum en roept met tromgeroffel de gelovigen op om zich naar de kerk te begeven. Hij spreekt of roept daar niet bij, het is louter zijn trommel die uitnodigt om ter kerke te gaan.

Als de tamboer wordt ingezet bij een evenement of op een marktdag, hetgeen ook wel voor komt, lijkt hij meer op de bekende dorpsomroeper. Hij staat dan hier en daar stil om zijn boodschap te roepen naar iedereen die hem horen wil. Bij zulke gelegenheden kan het voorkomen dat er een groepje van meerdere trommelaars is. Samen vormen degenen die voor deze taak ingezet kunnen worden de Tamboercompagnie. Albert Metselaar is de drijvende kracht binnen dit gezelschap.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed vloeit voort uit de Nederlandse ondertekening in 2012 van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (het VIE) is aangewezen om het verdrag in de praktijk te brengen. Een belangrijk aspect daarvan is de samenstelling van de Nationale Inventaris. Tradities die tot nu toe op de Nationale Inventaris staan zijn onder meer het molenaarsambacht, Koningsdag, de beiaardcultuur, de viering van het Sint Nicolaasfeest en de Nijmeegse Vierdaagse.

Voor de datum van 2 februari voor de bekendmaking is gekozen omdat in de zeventiende en achttiende eeuw 2 februari altijd de dag was dat de Hoogeveense gemeenschap bijeenkwam om belangrijke zaken te bespreken, de zogenoemde kerspelvergadering. 

Provincie: