dinsdag, 19. mei 2015 - 13:59

Fraude belangrijkste reden ontslag op staande voet

Amsterdam

Niet alleen politici die sjoemelen met onkostendeclaraties wordt de wacht aangezegd. Ook de 'gewone werknemer' die fraudeert kan ontslag verwachten. Fraude is zelfs de meest voorkomende reden voor ontslag op staande voet. Dat blijkt uit een dossieronderzoek van Ontslagspecialist.

Wat zijn in de praktijk de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet? Ontslagspecialist onderzocht haar dossiers en komt tot de volgende top 10. Het aangegeven percentage geeft de verhouding weer van de ontslagredenen.

1. Fraude (18%)
De meest voorkomende reden voor ontslag op staande voet is 'fraude'. Allerlei vormen van 'gesjoemel' kunnen daar onder vallen, zoals: onterechte kostendeclaraties, ten onrechte verstrekte kortingen aan familieleden en valselijke opgave van gewerkte uren. Het blijkt in de praktijk dat hoger opgeleide werknemers meer frauderen, dan lagere opgeleide werknemers. Is dat opvallend?, of juist niet?

2. Diefstal en verduistering (16%)
Het zal niet verbazen dat diefstal en verduistering hoog in de top 10 staan. Dergelijke gedragingen tasten het vertrouwen in de werknemer sterk aan, reden waarom werkgever dit soort werknemers meestal geen 'tweede kans' wil geven. Bovendien wordt ontslag op staande voet vanwege diefstal vrijwel altijd goedgekeurd door de rechter, zelfs als het gestolene nauwelijks waarde heeft, zoals een blikje frisdrank, een broodje, of wat pinda's.

3. Te laat komen (13%)
Een veel voorkomende ergernis bij werkgevers: de werknemer die te laat komt. Een winkel-werknemer die s'ochtends het filiaal moest openen om de klanten toegang te verschaffen, presteerde het meerdere malen te laat te komen, waardoor klanten voor een dichte deur kwamen te staan. Het wekt geen verbazing dat deze man op staande voet werd ontslagen.

4. Werkweigering (8%)
In de praktijk komt deze reden van ontslag nog al eens voor als de werknemer niet bereid is zijn werk op een andere locatie of op een afwijkend tijdstip te verrichten. 'Werkweigering' speelt ook in die situaties waarin de werknemer zich ziek acht, terwijl de arbo-arts stelt dat hij weer aan het werk kan.

5. Agressie en geweld (6%)
Op de werkvloer komt agressie regelmatig voor. Het kan daarbij gaan om fysiek geweld, maar ook om verbaal geweld (uitschelden van de baas of een collega), of dreiging met geweld. Een werknemer die de baas toebeet 'ik weet waar je kinderen naar school gaan' werd op staande voet ontslagen.

6. Alcohol en drugsgebruik (5%)
Het onder invloed verschijnen op het werk kan nare gevolgen met zich meebrengen. Vooral als het onveilige situaties oplevert. Denk daarbij aan de chauffeur die onder invloed rijdt, of de machinebankwerker die beneveld zijn werk doet. Dergelijk gedrag is voor veel werkgevers reden voor ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet wordt ook regelmatig gegeven aan de werknemer die zich beschonken op een personeelsfeest misdraagt.

7. Veelvuldig internet- en telefoongebruik voor privé-zaken (3%)
Met de komst van de mobiele telefoon en internet hebben steeds meer werknemers de neiging om onder werktijd hun tijd te vullen met Whats-appen en andere privé-aangelegenheden. De werknemer die aantoonbaar vijf van de acht dagelijkse werkuren, met eigen social media activiteiten bezig was, trof een ontslag op staande voet brief op de deurmat.

8. Schending bedrijfsgeheimen (3%)
Werknemers 'vergeten' nogal eens discreet om te gaan met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De werknemer die zich door een concurrent van zijn werkgever liet verleiden het hele klantenbestand van zijn werkgever door te mailen, werd op staande voet ontslagen.

9. Social Media (2%)
Een modern fenomeen. Het beschimpen van de baas, de collega's of het bedrijf op facebook, twitter en andere social media. Niet opmerkelijk dat de werkgever een dergelijke openbare kastijding niet tolereert en tot ontslag op staande voet overgaat. Het misbruik van social media is daarmee een belangrijke reden voor ontslag op staande voet die 10 jaar geleden nog geheel onbekend was.

10. Concurrentie en nevenwerkzaamheden (2%)
Voor veel ondernemers is de dagelijkse 'strijd' met de concurrentie al zwaar genoeg. Concurrentie van de eigen werknemer, dus van binnenuit is uit den boze.! In één van de dossiers kopieerde de werknemer de werkmethoden van de werkgever en beconcurreerde zijn baas onder de naam van zijn broer. Ook zonder concurrentiebeding in het arbeidscontract kan dat voldoende zijn voor ontslag op staande voet.

Naast de 10 genoemde hoofdredenen voor ontslag op staande voet, waren er nog diverse andere redenen, zoals porno-surfen met de werkcomputer, liegen tijdens de sollicitatie en seksuele intimidatie. Deze 'restgroep' vormt 24% van de geturfde zaken.

 

Categorie: