maandag, 28. december 2015 - 11:07 Update: 28-12-2015 16:00

Filezwaarte in 2015 met 20 procent gestegen, files komende jaren nog langer

Files nemen komende jaren nog verder toe
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In het afgelopen jaar stonden Nederlanders veel langer in de file dan in 2014. De filezwaarte nam dit jaar toe met 20 procent. De ANWB verwacht dat de files de komende jaren alleen maar langer zullen worden. In 2015 was dat met name goed te merken in de regio’s Utrecht en Den Haag. Daar steeg de filezwaarte met zelfs 35 procent.

De economische groei in Nederland resulteert in meer verkeer op de weg. Na een jarenlange daling ziet de ANWB sinds het voorjaar van 2014 het aantal files weer toenemen. Niet alleen in de Randstad maar ook in de andere delen van het land groeit de verkeershinder. Op wegen waar extra rijstroken zijn aangelegd neemt het oponthoud wel af maar de totale vertraging door files neemt weer toe. In de ochtendspits stond er in het afgelopen jaar in het hele land 16 procent meer file,  overdag circa 12 procent en in de avondspits zelfs 29 procent meer. In de file top-10 zijn geen opvallende verschuivingen te zien, wel is de filezwaarte op de grote knelpunten flink gestegen.

Stijging aantal files verwacht

In 2015 zijn er op diverse plaatsen extra rijstroken geopend die de doorstroming van het verkeer bevorderen. Op de A1 van Bunschoten tot knooppunt Hoevelaken  en op de A7/A8 van Purmerend tot aan Zaandam worden daardoor minder files verwacht. Met de opening van het ontbrekende deel van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam verwachten we dat komend jaar de doorstroming op de snelwegen in de Regio’s Den Haag en Rotterdam verbetert. Ondanks de forse filegroei is de totale filezwaarte in 2015 nog lang niet op het niveau van voor 2009, voor het begin van de economische crisis (zie grafiek in de bijlage).

Omdat het aantal files de komende jaren verder stijgt blijft er, naast de structurele verbeteringen aan het hoofdwegennet, aandacht nodig voor het onderliggend wegennet om het totale netwerk optimaal te kunnen benutten. Nu het reizen tijdens spitsuren de komende jaren weer onvoorspelbaarder wordt, roept de ANWB weggebruikers op zich nog beter te informeren voordat zij vertrekken. Spreiding van het verkeersaanbod is de beste manier om het fileprobleem tijdens de spits tegen te gaan. De vraag is in hoeverre werkgevers en 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):