maandag, 28. december 2015 - 14:25 Update: 28-12-2015 15:01

DNB wijst BNG aan als systeembank

DNB wijst BNG aan als systeembank
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft na aanpassing van het raamwerk, om te bepalen welke banken systeemrelevant zijn, BNG Bank toegevoegd als systeembank. Dit meldt DNB maandag.

'BNG Bank wordt namelijk als systeemrelevant bestempeld door toepassing van een set criteria opgenomen in bovengenoemde richtsnoeren. BNG Bank heeft bijvoorbeeld een relatief grote balans en is verweven met andere (internationale) financiële instellingen', aldus DNB. De uitkomsten voor de overige banken blijven onveranderd: ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank worden nog steeds als systeemrelevant bestempeld.  

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het raamwerk om te bepalen welke banken systeemrelevant zijn aangepast. Hiermee voldoet het raamwerk volledig aan nieuwe richtsnoeren voor de identificatie van systeemrelevante banken opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ook na de aanpassing van het raamwerk blijft DNB de aspecten die relevant zijn voor de Nederlandse bankensector beoordelen.

De vijf systeemrelevante banken moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden zodat zij beter in staat zijn om onverwachte verliezen op te vangen. Omdat ING Bank, Rabobank en ABN AMRO het meest systeemrelevant zijn, laat DNB deze banken conform eerdere communicatie een systeembuffer van 3% van de risicogewogen posten aanhouden. Voor SNS Bank en BNG Bank bedraagt de systeembuffer 1%, in lijn met de lagere mate van systeemrelevantie. De banken mogen de buffers geleidelijk opbouwen tussen 2016 en 2019.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):