vrijdag, 8. januari 2016 - 13:19 Update: 08-01-2016 14:54

Bewijs aangedragen bij AFM voor valsheid in geschrifte door Rabobank

Stichting legt bewijs valsheid in geschrifte Rabobank voor bij AFM
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Stichting Renteswapschadeclaim heeft bij de AFM melding gemaakt van valsheid in geschrifte door de Rabobank in een groot aantal renteswapdossiers. Dit heeft de stichting bekendgemaakt.

'De bewijzen hiervan heeft de stichting in een gesprek aan de AFM overhandigd. Medewerkers van de Rabobank maken zich daarbij stelselmatig schuldig aan antedateren van documenten die de rechtspositie van de swaphouder schaden. Door het antedateren moet lijken dat klanten van de Rabobank al bij aangaan van de renteswap volledig op de hoogte waren gesteld en akkoord waren gegaan met de werking van de renteswap, terwijl dit niet het geval was', stelt de stichting. 

'Onder meer onder dreiging van opzegging van lopende financieringen worden swaphouders door de Rabobank gedwongen alsnog een handtekening te zetten onder documenten die dan worden gedateerd op een datum die al ruimschoots is verstreken bijvoorbeeld 2006, 2007 of 2008', aldus de stichting.

'De potentiële schade in het renteswapdossier is zo groot dat bij de Rabobank kennelijk alles is geoorloofd. Ook valsheid in geschrifte die vanwege de omvang waarmee het voorkomt, wel van bovenaf moet zijn opgedragen. De bankierseed die door alle Rabobank medewerkers gezamenlijk in 2015 is afgelegd wordt met voeten getreden. Wij hebben hiervan gedocumenteerd melding gemaakt bij de AFM en verwachten dat er hard zal worden opgetreden. Bovendien overwegen we stappen tegen individuele bankmedewerkers', stelt Mr. Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim. 

.

Categorie:
Provincie: