vrijdag, 29. januari 2016 - 8:13

CBS: Minder faillissementen in de landbouw

CBS: Minder faillissementen in de landbouw
Foto: Archief FBF
Den Haag

Het aantal faillissementen in de landbouw is in 2015 met meer dan 20 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Hiermee neemt het aantal faillissementen voor het tweede achtereenvolgende jaar af. In bijna alle (landbouw) sectoren gingen minder bedrijven failliet behalve in de veeteelt en bloementeelt, daar nam het aantal bedrijven dat noodgedwongen moest stoppen toe, dit meldt CBS.

Meer faillissementen in de veehouderij

Het aantal faillissementen in de land- bosbouw en visserij daalde in 2015 tot 74 bedrijven, het laagste aantal sinds 2009. In de meeste sectoren in de landbouw nam het aantal faillissementen af, dit geldt niet voor de veehouderij. Daar gingen in 2015 twee maal zoveel bedrijven failliet als in 2014. Er gingen vooral meer melkvee- en varkenshouders failliet.

Aantal faillissementen tuinbouw vorige jaar gehalveerd ten opzichte van 2009

Van alle sectoren in de landbouw gaan in de tuinbouwsector nog steeds de meeste bedrijven failliet. Wel  daalt in deze sector het aantal faillissementen. Ten opzichte van 2009 is het aantal faillissementen in de tuinbouw in 2015 met meer dan 50 procent gedaald. Tussen 2009 en 2013 gingen er per jaar gemiddeld bijna negentig bedrijven failliet, in de jaren daarna was dat aantal meer dan gehalveerd naar 43.  Binnen de tuinbouwsector neemt het aantal faillissementen van bedrijven die zich richten op bloementeelt toe. In de periode 2009-2015 sloten jaarlijks tussen de 16 tot 33 bedrijven hun deuren. Hiermee ging 1 van de 250 bloementelers failliet. In de groententeelt lag het aantal  faillissementen in de jaren 2009-2013 nog hoger met bijna 1 faillissement per 200 bedrijven. In de bloementeelt gingen vorig jaar 20 bedrijven failliet, 4 meer dan een jaar eerder.

Categorie:
Provincie: