donderdag, 11. februari 2016 - 8:18

CBS: Inflatie in januari iets lager

foto van inflatie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in januari 0,6 procent. In december lagen de prijzen voor consumenten nog 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat maakt CBS bekend.

Prijsontwikkeling thuiszorg en vliegtickets verlagen inflatie

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van thuiszorg. De prijs voor thuiszorg was in januari 2016 weliswaar nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder, maar in december was de prijsstijging op jaarbasis nog 43,1 procent. In januari 2015 werd de korting uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft waardoor de consument meer ging betalen voor thuiszorg. Dit heeft een jaar lang een verhogend effect op de inflatie gehad. Dit effect is nu uitgewerkt. Naast de prijsontwikkeling van thuiszorg verlaagde ook de prijsontwikkeling van vliegtickets de inflatie. In januari 2016 waren vliegtickets 5,1 procent goedkoper dan een jaar eerder.
Daarentegen had de prijsontwikkeling van kleding een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in januari 1,8 procent duurder dan een jaar eerder. In december was kleding op jaarbasis nog 3 procent goedkoper.

Belasting op gas gestegen, op elektriciteit gedaald

In januari vinden vaak belastingwijzigingen plaats. Zo steeg de belasting op gas met 32,5 procent. De heffing op elektriciteit is daarentegen gedaald met 55,6 procent. Ook de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is in januari gestegen. Dranken zoals mineraalwater, frisdrank en vruchtensap werden duurder.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak daalt

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in januari uitgekomen op 1,0 procent. In december was dit nog 1,3 procent.

Inflatie in Nederland lager dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) stelt CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) samen.
De inflatie in Nederland volgens de HICP is in januari uitgekomen op 0,2 procent. Dat is lager dan in december, toen de inflatie nog 0,5 procentbedroeg. De inflatie in de eurozone steeg in januari naar 0,4 procent. De inflatie in Nederland is nu lager dan in de eurozone. De vorige keer dat de inflatie in Nederland lager was, was in maart 2015.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):