zaterdag, 20. februari 2016 - 9:32 Update: 20-02-2016 19:02

Blok wil in de regio's Amsterdam en Utrecht bouw huurwoningen in middensegment stimuleren

Impuls huurwoningen voor middeninkomens
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Minister Blok (Wonen) neemt voor de regio's Amsterdam en Utrecht aanvullende maatregelen om de bouw van vrije sector huurwoningen in het middensegment te stimuleren.

Daartoe worden in het Woningwaarderingsstelsel extra punten toegekend aan kleinere woningen zodat die ook boven de sociale huurgrens kunnen worden verhuurd. Dat stimuleert de realisatie van kleine appartementen en studio's. De gemeente krijgt in het voorstel de mogelijkheid om de huurprijs van deze woningen te begrenzen. De verruiming van het Woningwaarderingsstelsel geldt voor de beide regio's voor een periode van 5 jaar.

Minister Blok geeft met de aanpassingen uitvoering aan de motie Van de Linde/ Monasch waarin wordt gevraagd om aanvullende maatregelen. De aanpassingen stimuleren ook de ombouw van leegstaand vastgoed naar vrije sector-huurwoningen. In alle regio's wordt het daarnaast mogelijk om na ingrijpende renovatie extra punten te berekenen waardoor nieuw opgeleverde huurwoningen in het vrije segment kunnen worden verhuurd.

In de regio's Amsterdam en Utrecht is de vraag naar betaalbare huurwoningen in de vrije sector het grootst. Voor woningen tot 40 m2 gaat een andere puntenbepaling gelden waardoor de maximaal redelijke huurprijs boven de sociale huur-grens uit kan komen. Anders dan nu het geval is, weten investeerders dat zij deze woningen blijvend in de vrije sector kunnen verhuren. Gemeenten kunnen vervolgens een maximale huurprijs vaststellen zodat de huurwoning ook betaal baar is voor de middeninkomens.

De wijziging van het Woningwaarderingsstelsel komt bovenop andere maatregelen die de bouw van huurwoningen in het middensegment bevorderen.  Zo is in de nieuwe Woningwet het taakgebied voor woningcorporaties beperkt tot het bouwen van sociale huurwoningen. Investeerders hebben zo de zekerheid dat de bouw van huurwoningen in de vrije sector aan marktpartijen is.

Volgens recente berekeningen willen beleggers tot 5,5 miljard euro investeren in de vrije sector. Minister Blok wijst er wel op dat het zaak is dat gemeenten grond ter beschikking te stellen zodat de veelgevraagde huurwoningen ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Minister Blok streeft er naar de aanpassingen van het Woningwaarderingsstelsel op 1 oktober in te laten gaan.

Categorie:
Provincie: