maandag, 7. maart 2016 - 11:32 Update: 07-03-2016 11:43

FNV: kloof tussen armer en rijker moet worden verkleind

FNV: kloof tussen armer en rijker moet verkleind
Foto: FNV
Amsterdam

De FNV vindt het Concept Centraal Economisch Plan 2016 onaanvaardbaar.

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet de economische groei dit jaar terugvallen tot 1,8 procent. In december raamde het planbureau een groei van 2,1 procent voor 2016. Het aantal werklozen daalt in 2017 verder met 10.000 naar 570.000 personen. 

Ton Heerts: “De langdurige werkloosheid dreigt op een onaanvaardbaar hoog niveau te blijven steken in 2016 en ook in 2017. De FNV roept kabinet en werkgevers op om samen met de vakbeweging te komen tot gerichtere en daadkrachtigere aanpak van de langdurige werkloosheid. Ook de kloof tussen armer en rijker moet verkleind, het is een gotspe dat de helft van de arme mensen in Nederland gewoon een baan heeft en toch niet kan rondkomen! We willen een beleid dat echte banen bevordert en de verdringing van die banen door onzeker werk op de arbeidsmarkt een halt toeroept. Werkgevers moeten ophouden hun risico’s af te wentelen op de gemeenschap en werkenden.

De economische ontwikkeling is nog broos, dat zie je ook terug aan het koopgedrag en dat heeft gevolgen in de detailhandel. We willen dus geen nieuwe koopkrachtaanslagen door bezuinigingen of kortingen op aanvullende pensioenen in 2017. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren een onevenredig groot deel van de bezuinigingen voor hun kiezen gekregen dat moet vanaf nu stoppen.”