maandag, 7. maart 2016 - 15:14 Update: 08-03-2016 8:26

CPB: Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig

CPB: Nederlandse economie herstelt zich gestaag
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig, van de Grote Recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar. De inflatie is dit jaar laag (0,3%) als gevolg van gedaalde olie- en grondstoffenprijzen, en neemt volgend jaar toe naar 1,0%. Dit heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) maandag bekendgemaakt.

Raming CEP 2016

De stabiele economische groei gaat gepaard met een beperkte daling van de werkloosheid naar 6,5% dit jaar en 6,3% in 2017.  Het overheidstekort daalt naar 1,7% bbp dit jaar en 1,2% bbp volgend jaar.

Mondiaal zet het gematigde economisch herstel ook door, met een groei van de wereldeconomie van 2,9% dit jaar en 3,2% volgend jaar. Voor  het eurogebied zijn de cijfers 1,6% dit jaar en 1,7% volgend jaar. De voor Nederland relevante wereldhandel trekt geleidelijk aan naar 4,4% in 2017.

De onzekerheden rondom de raming liggen vooral in het internationale beeld en de risico’s zijn overwegend neerwaarts. Aanhoudende volatiliteit op de financiële markten in reactie op de onzekerheden schaadt het investeringsklimaat, gelet op de onzekere rendementen. 

Brexit

Een Brexit zou op termijn een negatief effect op de Europese en Nederlandse economie kunnen hebben, evenals het buiten werking stellen van het Schengen-verdrag in reactie op de voortdurende instroom van asielzoekers.

De Nederlandse economie ontwikkelt zich stabiel. De lagere gasproductie drukt de groei dit jaar met 0,2%. Onderliggend is de groei in beide jaren vergelijkbaar. Zowel in 2016 als 2017 dragen alle bestedingscategorieën bij aan de groei. De consumptie groeit door een toename van het reëel beschikbaar inkomen, hogere werkgelegenheid en de doorwerking van het 5 miljard-pakket lastenverlichting. 

In beide jaren gaat de productiegroei gepaard met een toename van de werkgelegenheid die gedreven wordt door de groei van de marktsector. Het arbeidsaanbod neemt eveneens toe, maar  minder dan de werkgelegenheid. Per saldo resulteert een lichte daling van de werkloosheid naar 6,3% in 2017.

Het overheidstekort daalt naar 1,7% bbp in 2016 en 1,2% bbp in 2017. Het aanhoudende herstel van de economie en de daling van de werkloosheid zorgen voor lagere uitgaven aan  werkloosheidsuitkeringen. Lagere gasbaten, zowel door lagere productie als door de lagere prijs, dempen de tekortvermindering. 

De vermindering van het tekort in 2017 spoort met de daling die al zichtbaar was in de doorrekening van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Het structurele overheidstekort verbetert in 2017 met 0,4% bbp. De begrotingsopdracht op basis van de Europees overeengekomen begrotingsregels komt voor 2017 naar verwachting op een vereiste verbetering van 0,6% bbp. De gecorrigeerde collectieve uitgaven overschrijden de maximale groei op basis van de Europese begrotingsregels.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):