donderdag, 7. april 2016 - 8:48

VEH: ouderen het meest positief over woningmarkt, jongeren het minst

VEH: ouderen het meest positief over woningmarkt, jongeren het minst
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Het algemene vertrouwen in de woningmarkt is groot. Toch zijn er opvallende verschillen in het optimisme tussen bevolkingsgroepen. 65-plussers zijn aanmerkelijk optimistischer over hun kansen dan jongeren tot 30 jaar. Vooral jongeren merken de effecten van de aangescherpte financieringseisen als zij met een volledige hypotheek een eerste eigen huis willen kopen. Onder 65-plussers is het woningmarktvertrouwen met 119 punten het hoogst. Mensen onder de 30 schatten hun kansen met 110 punten iets minder positief in.

Spiegelbeeld van vier jaar geleden

'Jongeren zijn iets minder positief gestemd omdat zij te maken krijgen met strengere leennormen, de aflossingsverplichting en de toenemende noodzaak om eigen geld mee te nemen. Bovendien zien zij de prijzen op veel plaatsen weer stijgen' zegt Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis. Veel ouderen verwachten door de aantrekkende markt hun oude huis makkelijker te kunnen verkopen, en vaak voor een betere prijs dan enige tijd geleden.
In 2012, tijdens het dieptepunt van de crisis, was deze verhouding precies omgekeerd. Toen merkten vooral ouderen dat kopers wegbleven omdat verhuisplannen massaal op de lange baan werden geschoven. Wilden zij toch een kans maken om hun huis te verkopen, dan moest de vraagprijs vaak fors worden verlaagd. In datzelfde jaar waren jongeren ondanks de crisis iets minder pessimistisch over hun kansen op de woningmarkt omdat de toenmalige hypotheekregels voor hen minder beperkend waren en omdat zij juist wel konden profiteren van de lagere prijzen.

Vertrouwenscijfers blijven stijgen

De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meet, stijgt in maart met één punt naar 116 punten. Het is opvallend dat het woningmarktvertrouwen nog steeds licht stijgt, terwijl het algemene consumentenvertrouwen van het CBS de afgelopen maanden daalt. De verklaring hiervoor is het aanhoudend lage niveau van de hypotheekrente, waardoor de maandlasten van een eigen huis voor veel mensen voordelig uitvallen. Voor veel huurders neemt de voorkeur voor een koopwoning toe vanwege stijgende huren en lagere lasten van een vergelijkbaar koophuis.

Amsterdammers het meest kooplustig

In de noordelijke provincies is het vertrouwen met 110 punten het laagst, terwijl die van de drie grote steden met 120 punten gemiddeld het hoogst is. In Amsterdam piekt het vertrouwen in de woningmarkt met 123 punten in maart tot het hoogste niveau van ons land.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):