vrijdag, 28. oktober 2016 - 9:32

Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe

Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het vertrouwen van producenten in de industrie is opnieuw toegenomen, maakt CBS bekend. Dat is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Het producentenvertrouwen steeg van 3,4 in september naar 4,3 in oktober en herstelt daarmee verder van de forse daling in augustus. De producenten in de papier- en grafische industrie zijn het meest positief.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in oktober positiever over de productie in de komende drie maanden dan in september. Daarentegen waren zij minder positief over hun orderportefeuille en de voorraden gereed product.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in oktober positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen is het oordeel over de voorraden gereed product voor het eerst in bijna twee jaar negatief. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producenten papier- en grafische industrie meest positief

Producenten in de papier- en grafische industrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie nam echter het meest toe, op de voet gevolgd door de papier- en grafische industrie. In beide bedrijfsklassen verbeterde vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid.

Categorie: