maandag, 11. januari 2016 - 10:08 Update: 11-01-2016 15:43

Kinderen Heumensoord hebben maandag hun eerste schooldag

Eerste schooldag voor kinderen noodopvanglocatie Heumensoord
Foto: Archief FBF.nl
Nijmegen

Vandaag opende de nieuwe Heumensoordschool aan de Streekweg in Nijmegen zijn deuren. De school biedt primair en voortgezet onderwijs voor de 565 kinderen van de 3000 vluchtelingen die verblijven op de tijdelijke noodopvanglocatie Heumensoord van het COA.

Onderwijs-wethouders Helmer-Englebert (Nijmegen) en De Swart (Heumen) overhandigden de kinderen vanochtend een welkomstpresentje (een etui met pen en potlood). De schoolt telt 36 klassen en geeft les in het Nederlands,  ondersteund door (voor)doen, pictogrammen en de taalleermethode T(otal) P(hysical) R(espons). De 296 basisschoolleerlingen krijgen les in taal (rondom thema’s), rekenen, bewegingsonderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling. De 269 middelbare scholieren krijgen taal, wiskunde, sport, drama en tekenen/handvaardigheid.

Personeel en materialen

Onder de 70 personeelsleden zijn er docenten van bestaande scholen en nieuw aangetrokken docenten, deels met specifieke ervaring (voor het VO met de speciale bevoegdheid NT2). Noodzakelijke lesmaterialen, boeken en schriften worden verstrekt door school, COA zorgt voor sportkleding en particulieren hebben speelgoed en andere spel- en lesmaterialen gedoneerd.

Recht op onderwijs

Kinderen van vluchtelingen hebben volgens internationale afspraken over mensenrechten recht op onderwijs. Zij zijn net als Nederlandse kinderen leerplichtig van 5 tot 18 jaar oud. De kinderen gaan vijf dagen in de week naar school (behalve in schoolvakanties), en worden gebracht met bussen. Voor de 186 kinderen jonger dan 5 jaar zijn er educatieve activiteiten op Heumensoord.

Ouders

De ouders zijn geïnformeerd op een bijeenkomst over de start van het onderwijs en hoe het onderwijs in Nederland is georganiseerd. Ook zijn de ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst met de docenten van hun kind(eren) en hebben zij met de kinderen een rondleiding op school gekregen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):