maandag, 18. juli 2016 - 10:36 Update: 19-07-2016 8:55

Meer horeca-bedrijven lappen hygiëne aan hun laars

Meer horeca-bedrijven onder verscherpt toezicht gesteld
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen 3 jaar meer horeca-, retail-, en ambachtelijke bedrijven onder verscherpt toezicht gesteld. Het aantal is in 3 jaar tijd gestegen van 350 naar 470. Ook is sprake van een stijging in het aantal spoedsluitingen, van 2 in 2013 naar 25 in 2015. Dat blijkt uit de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de jaren 2013, 2014 en 2015.

Risicogericht toezicht

Het aantal bedrijven dat onder verscherpt toezicht komt te staan neemt jaarlijks toe, van 350 in 2013 naar 470 in 2015. Tussen de 23% en 32% van de ondernemingen in de verscherpte aanpak stroomt jaarlijks weer terug naar het reguliere toezicht. "We inspecteren vooral daar waar we verwachten dat de risico’s voor de voedselveiligheid het grootst zijn. Die risicogerichte aanpak heeft als gevolg dat we meer niet-nalevers in beeld krijgen: incidentele niet-nalevers en structurele niet-nalevers. Deze cijfers zeggen dus niet zo veel over het algemene naleefniveau. Maar we kunnen hieruit wel concluderen dat ons risicogerichte toezicht effectief is," aldus inspecteur-generaal NVWA Harry Paul.

Traject

Inspecteurs van de NVWA controleren op hygiëne, omgang met voedsel en ongediertewering. Als sprake is van 1 of meer ernstige tekortkomingen, wordt een boeterapport opgemaakt. Bedrijven onder regulier NVWA-toezicht die ondanks opgelegde maatregelen onder de maat blijven presteren, komen onder verscherpt toezicht te staan. Dat gebeurt als het bedrijf in een tijdsbestek van 2 jaar 3 boetes krijgt opgelegd of als er direct gevaar voor de volksgezondheid is.

Categorie:
Provincie: