dinsdag, 9. augustus 2016 - 16:07 Update: 09-08-2016 16:13

Regionale Groningse overheden wijzen ontwerp-besluit gaswinning af

Regionale Groningse overheden wijzen ontwerp-besluit gaswinning af
Foto: NAM
Groningen

De Groningse provincie, gemeenten, waterschappen en Veiligheidsregio hebben het ontwerp-besluit van minister Henk Kamp voor de gaswinning in Groningen, dat op 24 juni werd gepresenteerd, afgewezen. Dit meldt de provincie Groningen dinsdagmiddag.

Er wordt volgens de regio in het plan te weinig rekening gehouden met de veiligheid, het voorkomen van schade, de maatschappelijke en psycho-sociale impact en de gevolgen voor de leefbaarheid en economie. Dat staat in de gezamenlijke zienswijze die de Groninger overheden bij het ministerie van Economische Zaken hebben ingediend.

Te veel onzekerheden

In het ontwerp-besluit stelt Kamp een gaswinningsniveau voor van jaarlijks 24 miljard kubieke meter, voor de komende vijf jaar. Die periode is te lang, vinden de Groninger overheden. Er zijn volgens hen nog te veel onduidelijkheden en onzekerheden rondom de veiligheid in het gebied, om zo'n winningsniveau te rechtvaardigen.

Nationaal Coördinator

Daarnaast vinden de overheden dat de regie moet verschuiven van de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW), naar de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen en uitvoeren van een opkoopregeling en het traject rond schadeafhandeling en preventieve versterking. Op die manier kan met de lokale overheden beter worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen.

Definitief besluit

Zienswijzen op het besluit van Kamp kunnen tot 11 augustus 2016 worden ingediend bij het ministerie. Niet alleen overheden kunnen dat doen, ook particulieren. Mede op basis van de ingediende zienswijzen zal de minister van Economische Zaken vóór 1 oktober een definitief gaswinningsbesluit nemen. De Tweede Kamer bespreekt het ontwerp-besluit in september.

Categorie:
Provincie: