maandag, 22. augustus 2016 - 16:12 Update: 23-08-2016 14:48

Henk Krol weer lijsttrekker voor 50PLUS

Henk Krol enige kandidaat lijsttrekkerschap bij 50PLUS
Foto: 50Plus
Den Haag

Henk Krol wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 opnieuw lijsttrekker voor 50PLUS als de leden de voordracht van de selectiecommissie volgen.

'Voor het lijsttrekkerschap heeft buiten Krol niemand zich beschikbaar gesteld als kandidaat', zo meldt 50PLUS maandagmiddag.

Ledenvergadering

Henk Krol is, met een korte onderbreking, al 4 jaar politiek leider van 50PLUS en fractieleider in de Tweede Kamer. De leden bepalen of Krol inderdaad de kar gaat trekken. De lijsttrekker wordt gekozen in de ledenvergadering van de partij op 8 oktober in Gooiland in Hilversum.

De selectiecommissie, bestaande uit partijvoorzitter en senator Jan Nagel, Eerste Kamerlid Martin van Rooijen en voormalig Tweede Kamerfractievoorzitter Martine Baay, heeft uitvoerig met Henk Krol gesproken.

Wat de kandidatuur van Henk Krol betreft meent de commissie dat hij aan alle eisen ruimschoots voldoet. Hij geniet grote bekendheid ook buiten de partij en heeft een grote parlementaire ervaring. In debatten heeft hij getoond zich te kunnen meten met andere politieke kopstukken.

Peiling 6 à 7 zetels

Inmiddels staat de partij 50PLUS op 6 à 7 zetels, wat naar de mening van de commissie voor een belangrijk deel de verdienste is van de huidige politieke leider. De commissie acht hem een uitstekende kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Categorie:
Provincie: