woensdag, 31. augustus 2016 - 8:27 Update: 31-08-2016 8:31

Groningen luidt de noodklok wegens schadelijk gasbesluit

Groningen luidt de noodklok wegens schadelijk gasbesluit
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

Groningers en andere Nederlanders die zich zorgen maken over gaswinning, luiden op vrijdagavond 9 september op de Grote Markt in Groningen massaal de noodklok. Tijdens de manifestatie voor een gasvrij Groningen, die wordt georganiseerd door Milieudefensie en de Coalitie Gasverzet Groningen, roepen zij de Tweede Kamer - luidruchtig - op het concept-gasbesluit van minister Kamp af te wijzen. Iedereen die voorstander is van een gasvrij Groningen én Nederland, is uitgenodigd om zich aan te sluiten.

De week na de manifestatie debatteert de Tweede Kamer over het plan van minister Kamp om de komende vijf jaar door te blijven gaan met gaswinning op een onveilig niveau, terwijl tegelijk nauwelijks werk wordt gemaakt van gasbesparing en fossielvrije alternatieven. In de week van de actie komt op maandag 5 september ook een delegatie Kamerleden naar de getroffen regio voor een werkbezoek en is op donderdag 8 september een hoorzitting over de gasproblematiek in de Tweede Kamer.

Groningse getuigenissen

Milieudefensie organiseert daarnaast vanaf dinsdag 6 september een vierdaagse fietstocht die via getroffen dorpen én gasvrije dorpsinitiatieven in het aardbevingsgebied naar de manifestatie in Groningen leidt. In alle dorpen luidt de noodklok en onderweg sluiten allerlei mensen aan, onder wie gedeputeerde Nienke Homan. De fietsers verzamelen getuigenissen van gedupeerden, die op 9 september worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Milieudefensie zorgt dat die ook terecht komen bij de tweedekamerleden die de week erna moeten beslissen over de toekomst van de regio en de energievoorziening van ons land.

Nettie Klompsma, namens de Coalitie Gasvrij Groningen: “De schade door aardbevingen neemt alleen maar toe in Groningen. Ondertussen probeert de NAM op alle mogelijke manieren onder haar verantwoordelijkheid uit te komen. De schade moet betaald worden, de aardbevingen moeten stoppen! Wij vragen de Tweede Kamer met klem om minister Kamp te dwingen zo snel mogelijk te stoppen met de gaswinning en werk te maken van een gasvrij Nederland. Wij luiden vanuit Groningen de noodklok, zodat ze in Den Haag horen dat de nood aan de man is.”

Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: ‘Wij hopen dat de Kamerleden goed tussen de oren krijgen dat de gaswinning écht zo snel mogelijk helemaal gestaakt moet worden, en dat dat ook kan. Voor veel Groningers is dat zichtbaar en voelbaar een acute noodzaak. Maar hoewel minister Kamp ons graag anders doet geloven, is het dat voor de rest van Nederland ook: vanwege klimaatverandering en de afspraken die daarover in Parijs zijn gemaakt, moeten we zo snel mogelijk stoppen met alle fossiele brandstoffen, dus ook met gas. Als we daar niet veel meer vaart mee maken, redden we de deadline niet. En dat is helaas niet alleen een papieren deadline: als we in 2030 niet compleet fossielvrij zijn, zal klimaatverandering heel moeilijk onder de kritieke grens van 2 graden te houden zijn, laat staan 1,5 graad."

Oorverdovende noodklok

De activiteiten in Groningen beginnen op 9 september wanneer de fietskaravaan rond 19.00 uur arriveert in de stad. Daar voegen alle overige deelnemers van binnen en buiten de regio zich bij hen, onder wie talloze lokale Groningse actiegroepen, de duurzame Groninger Energiekoepel (GrEK), de FNV en een groep fietsers van Urgenda die dinsdag 6 september vanuit Den Haag vertrekt. Zij lopen vervolgens in optocht luid bellend door de binnenstad, onder het motto ‘ Trek aan de bel voor Groningen!’ en eindigen op de Grote Markt. Daar begint om 20.00 uur de manifestatie, met muziek en verschillende sprekers, onder wie wie bewoners, gedeputeerde Eelco Eikenaar en Ike Teuling van Milieudefensie. Om 21.00 uur luiden de aanwezigen, samen met een aantal Groningse kerken, oorverdovend de noodklok voor Groningen.

De NAM schudt op haar grondvesten op 24 september

Na de manifestatie organiseert de Coalitie Gasverzet Groningen, waar Milieudefensie ook deel van uitmaakt, op zaterdag 24 september een actie bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen: honderden springende mensen veroorzaken daar een lokale aardbeving, om zo de NAM op haar grondvesten laten trillen.

Categorie:
Provincie: