dinsdag, 29. november 2016 - 17:16

'Alternatief mestplan dringt mestoverschot terug en is toekomstbestendig'

'Alternatief mestplan dringt mestoverschot terug en is toekomstbestendig'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Een alternatief mestplan van diverse boerenorganisaties, zuivelbedrijven en milieuorganisaties moet het mestoverschot in Nederland terugdringen. Het plan is een alternatief voor het mestakkoord dat Staatssecretaris Van Dam vorige week sloot met een deel van de melksector en dat deze week in de kamer wordt besproken. Het plan van Van Dam houdt volgens milieudefensie geen rekening met de hoeveelheid grond die een boer heeft en bovendien is het de vraag of het mestoverschot wel voldoende wordt teruggedrongen. In het alternatieve plan, dat gesteund wordt door een brede coalitie, is met die factoren wél rekening gehouden.

Van de 1,9 miljoen melkkoeien moeten er volgens het alternatieve plan volgend jaar zo’n 170.000 verdwijnen. Het plan heeft een meerjarenstrategie, terwijl het huidige akkoord slechts over een jaar gaat. Bovendien koppelt het alternatief het aantal koeien aan de hoeveelheid grond die een boer heeft. Uit opinie-onderzoek van afgelopen week bleek dat 65 procent van de boeren deze zogenaamde 'grondgebonden veehouderij' wil. Daardoor neemt het aantal koeien in Nederland af. Dat is nodig omdat Nederland de Europese mestlimiet afgelopen jaar opnieuw heeft overschreden. De Europese Commissie dreigt nu met sancties waardoor Nederland straks minder mest mag produceren dan nu het geval is.

Europese regels

Volgens milieudefensie is het vorige week gesloten mestakkoord waarschijnlijk in conflict met de mededingingswetgeving van de EU en wordt het mestprobleem onvoldoende aangepakt. De vraag is of de Europese Commissie akkoord zal gaan met het huidige mestakkoord. Het alternatieve plan zet de komende vijf jaar in op een krimp van het aantal koeien van 3,8 naar 2,3 per hectare. Die wijziging zou ervoor zorgen dat Nederland wel aan de Europese wetgeving kan voldoen.

Fosfaatrechten

Vanaf 2018 is het alleen mogelijk om fosfaatrechten toegewezen te krijgen als een boer voldoende grond heeft om zijn mest op uit te rijden, stelt het alternatieve plan. Wil een boer extra fosfaatrechten dan moet hij zorgen voor meer land. Ook deze maatregel draagt bij aan het inperken van het mestprobleem. Staatssecretaris Van Dam moet dit in de wet vastleggen, zo eist het alternatieve plan.

Handbereik

Diana Saaman van Netwerk Grondig: "Eindelijk is met dit plan een grondgebonden melkveehouderij binnen handbereik. Met het alternatieve mestplan krijgen we een melkveestapel die past bij de omvang van Nederland."

Lange termijn

“Als de Europese Commissie het fosfaatakkoord van Van Dam afschiet, zitten we nog dieper in de drek dan nu al het geval is. Het alternatieve plan heeft brede steun onder boeren en lost het mestprobleem ook op lange termijn op. Het plan is beter voor boeren, burgers en het milieu,” aldus Bart van Opzeeland van Milieudefensie.

Categorie:
Provincie: