dinsdag, 13. juni 2017 - 9:24 Update: 13-06-2017 9:32

NVWA: iets meer tekortkomingen bij kermisattracties in 2016 in vergelijking met de jaren ervoor

NVWA: iets meer tekortkomingen bij kermisattracties in 2016 in vergelijking met de jaren ervoor
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2016 tijdens 94 inspecties 136 tekortkomingen bij kermisexploitanten geconstateerd.

Tekortkomingen zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een opstellingsinspectie of van een geldig keuringscertificaat. 12 kermisattracties voldeden niet aan de technische eisen. Het aantal tekortkomingen was in de jaren 2014-2015 relatief iets lager (199 overtredingen bij 149 inspecties).

Risicogericht

De NVWA onderzocht in 2016 risicogericht in hoeverre kermisexpoitanten zich houden aan de veiligheidsregels. Risicogericht inspecteren houdt in dat kermisattracties en –exploitanten  worden geïnspecteerd waarvan de verwachting is dat hier de meeste of de ernstigste afwijkingen zijn. Daaruit volgt dat inspectieresultaten geen representatief beeld van alle kermissen en exploitanten geven.

Inspectieresultaten

Bij de thuisinspecties (controles op het beheer van de attractie in de wintermaanden) werden in 2016 bij 6 van de 24 bezochte exploitanten afwijkingen in het kwaliteitssysteem aangetroffen. Bij de 94 kermisinspecties (controles op kermissen) zijn 73 kermisattracties beoordeeld. Daarbij werden 136 tekortkomingen vastgesteld. In 40 gevallen bleek de exploitant geen opstellingsinspectie te hebben uitgevoerd of was dit onduidelijk geadministreerd. In 19 gevallen ontbrak een geldig keuringscertificaat. In 15 gevallen was de attractie niet aangemeld bij de NVWA. Ook werd in 32 gevallen niet aan de beheersverplichtingen voldaan.

12 kermisattracties voldeden niet aan de technische eisen. Bij 4 daarvan betrof het veiligheidsbeugels die niet aan de eisen voldeden of onveilige elektrische installaties.

In totaal legde de NVWA 30 maatregelen op, variërend van schriftelijke waarschuwingen tot een onmiddellijke buitengebruikstelling, al of niet in combinatie met een boete.

Toezicht

Er zijn in Nederland ongeveer 1.000 kermisattracties in gebruik. AKI’s (aangewezen keuringsinstanties) keuren de attracties jaarlijks. De NVWA houdt toezicht op de naleving van veiligheidsregels door kermisexploitanten. Ze doet dat op 2 manieren: thuisinspecties (controles in de wintermaanden) en kermisinspecties (controles op kermissen). Kermisinspecties vinden vooral plaats als bij thuisinspecties blijkt dat zaken niet in orde zijn.

Inspecteurs van de NVWA controleren of de attractie is gekeurd, goed wordt onderhouden, veilig is opgebouwd en of de technische veiligheid in orde is. Daarnaast onderzoeken inspecteurs ongevallen met attracties. Ze zijn bevoegd onveilige attracties direct buiten bedrijf te stellen en proces-verbaal op te maken. Ze kunnen maatregelen nemen tegen de verantwoordelijke persoon. Ook houdt de NVWA toezicht op het functioneren van AKI’s.

Categorie:
Provincie: