zaterdag, 8. oktober 2005 - 16:07

Onderwijs is behandeling asielzoekerskinderen beu!

Amsterdam

Veel scholen in het primair als het voortgezet onderwijs zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met het oppakken en wegvoeren van asielzoekerskinderen. De impact hiervan
<BR>is onvoorstelbaar groot, zowel voor de slachtoffers als voor de achterblijvende schoolgemeenschap. Een groep mensen uit het onderwijs wil hier zo snel mogelijk iets aan doen door middel van het ondertekenen van een manifest en het resultaat aanbieden aan de Vaste Kamercommissies Onderwijs en Justitie.

Tijdens het vorige schooljaar moesten in ons land tientallen leerlingen tegen hun wil abrupt de cursus onderbreken. Zij werden weggeleid naar een vertrekcentrum voor asielzoekers nadat zij soms in alle vroegte van hun bed waren gelicht en weggevoerd werden door een politiemacht.

Een groep mensen uit het voortgezet onderwijs kon het niet langer aanzien en besloot tot actie. Deze groep kan niet langer leven met en zwijgen over de schendingen van de rechten van het kind en stelde een zwartboek op over de meest recente schendingen van de rechten van het kind.

Ook Nederland heeft het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind ondertekend en dient zich daaraan te houden. De werkgroep zocht contact met diverse onderwijsbonden om hun steun en medewerking aan de actie te geven. Onderwijsbreed wordt een manifest verspreid waarin minimaal de eis wordt gesteld om een asielzoekerskind in ieder geval het schooljaar op een en dezelfde school te laten afmaken. Het manifest wordt aangeboden aan alle scholen via brieven, websites en email. Het kan ondertekend en worden verzonden naar een centraal adres waar de handtekeningen worden verzameld en zullen worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissies voor Onderwijs en Justitie. ©BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):