donderdag, 17. augustus 2006 - 9:42

Aantal antisemitische incidenten afgenomen

Amsterdam

Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten in Nederland nam in 2005 aanzienlijk af ten opzichte van het voorgaande jaar: van 327 naar 159. Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarlijkse rapport van Centrum Informatie en Documentatie Israël het CIDI, over antisemitisme. De daling is een voortzetting van een trend, die in 2003 inzette.
Dit jaar verwacht het CIDI, vanwege het geweld in Israël en Libanon, weer een stijging.

SIDI registreerde alleen al in de periode juli-9 augustus 2006 105 antisemitische uitingen en gedragingen. Daarbij ging het onder andere om bedreigende telefoontjes, e-mails, het kalken van de leus 'Juden raus' en het beschadigen van een synagoge. Verder pleit het CIDI voor een voortgang van de samenwerking met moslimorganisaties.
Provincie:
Tag(s):