maandag, 19. maart 2007 - 22:26

Campagne "Dat pik je niet!" van start gegaan.

Amsterdam

De politie begint onder het motto “Dat pik je niet!� een nieuwe campagne. Deze is maandag 19 maart onder de naam evenaangiftedoen.nl van start gegaan. Met deze publiciteitscampagne wordt de burger aangespoord in alle gevallen aangifte te doen.

Filmpje
Onderdeel van de campagne is het stripfilmpje 'Dat pik je niet!' dat in trams, op AT5 en RTV Noord-Holland te zien is. Hierin wordt de burger aangespoord actie te ondernemen. Kort en krachtig. Daarnaast zullen er labels aan fietsen en auto's worden gehangen met dezelfde slogan 'Dat pik je niet!' Op het label staat wat men niet zou mogen pikken: spullen gejat of vernield, ingebroken, gerold, gediscrimineerd, bedreigd of aangevallen?

Belang uitleggen en motiveren
De campagne legt uit waarom een aangifte voor de politie van belang is. Als iemand dat namelijk niet doet, weet de politie ook niet dat er wat is gebeurd. Dan kunnen we sowieso niks doen. Als we het wel weten bekijken we bijvoorbeeld of we een onderzoek kunnen starten. Of gaan we meer toezicht op een bepaalde plek houden of een andere maatregel nemen. We willen dat mensen weten dat het niet normaal is dat er iets van je wordt gestolen. We willen mensen motiveren dit slachtofferschap niet te accepteren.

Folders
De site www.evenaangiftedoen.nl is vanaf maandag 19 maart in de lucht. Naast het filmpje en de fietslabels komen er posters in de stad te hangen en worden er ook folders verspreid (onder andere in stadsdeelcentra, bibliotheken en sportscholen). In de folders staat omschreven wat er met de bij een aangifte verkregen informatie wordt gedaan. Zo kan de politie bijvoorbeeld gegevens koppelen en daarmee de pakkans van een dader vergroten, maar ook preventieve maatregelen nemen (o.m. verhoogde surveillance, het inzetten van lokauto's, verbeteren van verlichting). Tevens staan de verschillende manieren van aangifte doen (internet, telefonisch op het bureau) vermeld. De publiciteitscampagne loopt het komende jaar gedurende 5 verschillende actieweken.

Projecten om service te verbeteren
Slechts 26 procent van de mensen in de regio maakt melding van een strafbaar feit (Politie Monitor Bevolking 2006). Dat aantal moet omhoog. Begin 2007 zijn we met de nieuwe projecten Service Aan Melders (SAM) en de Kwaliteitshandvesten gestart. SAM houdt in dat iedere burger die melding doet, wordt teruggebeld om hem of haar te vertellen welke actie wij ondernomen hebben. In de Kwaliteitshandvesten staat onder andere wat de maximale wachttijd van de burger op het bureau mag zijn. Kunnen we daar niet aan voldoen, dan gaat er een bedrag naar een goed doel of krijgt de burger een cadeautje.’ Beide projecten zijn bedoeld om de service aan de burgers te verbeteren. En dat is niet zomaar. De voornaamste reden dat mensen geen aangifte doen, zijn de lange wachttijden en het feit dat ze denken dat de politie toch niks kan doen
Provincie:
Tag(s):