woensdag, 11. april 2007 - 16:32

Extra impuls Theaterfestival Boulevard

Den Bosch

Theaterfestival Boulevard is het culturele paradepaard van de stad. Het heeft de afgelopen jaren een sterke inhoudelijke ontwikkeling laten zien, die door het publiek in grote mate wordt gewaardeerd. De sterke ontwikkeling is ook opgemerkt door verschillende fondsen en (landelijke) media. Het is voor ’s-Hertogenbosch het belangrijkste culturele festival en behoort tot de top drie van evenementen in de stad. De ontwikkeling van het theaterfestival biedt kansen voor de toekomst, die het stichtingsbestuur en het college willen grijpen.

Op de langere termijn ziet het college Theaterfestival Boulevard als een stedelijke troef om in 2018 Culturele Hoofdstad te worden in Brabantstad-verband. Door de financiële problemen in het verleden is het festival niet in staat al deze kansen op eigen kracht te grijpen. Als de organisatie van het festival in 2007 moet plaatsvinden binnen de financiële kaders, die de gemeente daaraan eerder heeft gesteld bij het verstrekken van een lening, wordt het een sober festival dat de ingezette ontwikkeling niet kan voortzetten.

Daarom stelt het college aan de raad voor een extra financiële impuls te geven van ruim € 250.000,-. Daarnaast wil het college de subsidie per 2008 structureel met € 125.000,- verhogen. Daarmee wordt het voor Boulevard mogelijk niet alleen de inhoudelijke kwaliteit te versterken en eigen producties verder te ontwikkelen, maar ook een aantrekkelijk festival te realiseren.

Het college zet met deze impuls in op een dubbelslag, waarmee verschillende publieksgroepen worden bediend. De Parade als centraal festivalplein met nadruk op ontmoeten en daarnaast producties op allerlei locaties in de stad. Samen levert dit het hoge culturele profiel en het grote publieksbereik op, waardoor het festival alom is gewaardeerd. Door de extra impuls van de gemeente kan het festival zich beter positioneren bij financiers, zoals fondsen en andere overheden.
Provincie:
Tag(s):