dinsdag, 20. februari 2007 - 12:07

Extra rijstrook moet verkeersinfarct IJsselmondse Knoop voorkomen

Rotterdam

Met een extra rijstrook en een extra strook voor rechtsaf moet het verkeersinfarct IJsselmondse Knoop bij Rotterdam grotendeels worden opgelost. Dat staat in het eindrapport van de commissie Dronkers die verkeerskundige oplossingen heeft gezocht voor de korte en lange termijn.

Als gevolg van toenemende bedrijvigheid in de regio Rotterdam en de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen neemt de druk de komende jaren alleen maar toe. De huidige weg kan deze verkeersstromen niet meer verwerken. Dit zal leiden tot een verkeersinfarct voor hoofdzakelijk het onderliggende wegennet waarbij de files tot op de rijksweg A15 het gevolg zijn.

De commissie Dronkers stelt in haar rapport ‘De IJsselmondse knoop ontrafelt’ een aantal maatregelen op de ultrakorte, korte en lange termijn voor. De totale kosten voor het ultrakorte termijnpakket zijn geraamd op 1,4 miljoen euro en moeten uiterlijk 1 januari 2009 afgerond zijn. Het korte termijnpakket kost 2,2 miljoen euro en moet uiterlijk 1 januari 2010 afgerond zijn. Naar verwachting is eind 2008 bekend wat concreet de lange termijnmaatregelen zijn.

Aanleiding voor de oprichting van de commissie Dronkers is het gesprek dat burgemeester Van Belzen en wethouder Schoehuizen van Barendrecht hadden met minister Karla Peijs. Onderwerp van gesprek was de ongewenste verkeerskundige situatie op de IJsselmondse Knoop. De commissie Dronkers kreeg de taak om voor 1 maart 2007 te komen met gedragen verkeerskundige oplossingen voor zowel de korte als lange termijn.
Provincie:
Tag(s):