woensdag, 28. maart 2007 - 16:32

Fusie tussen drie GGD-en

Hoorn

Tijdens een extra raadsvergadering op 27 maart heeft de gemeenteraad van Hoorn met een meerderheid ingestemd met de fusie van de GGD-en in Noord-Holland-Noord per 1 april 2007.

Eerder hadden de gemeenteraden van Hoorn en Enkhuizen een negatief besluit genomen over de fusie van de drie GGD-en. In gezamenlijke brieven waren aanvullende voorwaarden en vragen gesteld en werd aangedrongen op een gedegen beleids- en ondernemingsplan. Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan. De drie besturen van de GGD-en zijn ook akkoord met de voorwaarden.

De GGD Wesfriesland is een gemeenschappelijke regeling van de West-Friese gemeenten, die door de wet aan de gemeenten opgedragen taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg uitvoert. Van toepassing zijn onder andere de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet op de Jeugdzorg (o.a. de schoolarts), de Wet Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. Het gemeentebestuur van Hoorn onderkent al lange tijd het belang van een fusie tussen de drie GGD-en Noord-Kennemerland, Westfriesland en Kop van Noord-Holland. Veiligheid, hulp bij rampen en infectiebestrijding vragen om een infrastructuur die zowel landelijk als (inter)regionaal adequaat kan functioneren wanneer dat nodig is. Met de fusie per 1 april van de GGD Hollands Noorden vindt een opschaling plaats tot het niveau van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Provincie:
Tag(s):