woensdag, 21. maart 2007 - 10:45

Grootscheepse taxicontrole op Schiphol

Schiphol

Bij een grootscheepse taxicontrole woensdagochtend door de Marechaussee op Schiphol zijn wederom veel misstanden aan het licht gekomen. De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft, met ondersteuning van inspecteurs van Verkeer & Waterstaat, op drie verschillende plaatsen op de Luchthaven taxi’s gecontroleerd.

Deze controles richtte zich op alle vormen van taxivervoer.
Tijdens de controle zijn ruim 140 taxi’s gecontroleerd. In totaal is er 29 keer procesverbaal opgemaakt inzake de Wet Economische Delicten, daarnaast is 9 keer een boeterapport opgelegd voor het niet juist invullen van de werkmap. Tevens is er 10 keer door de marechaussee opgetreden in verband met verkeersovertredingen.

De overtredingen voor de wet Economische Delicten bestonden o.a. uit: het ontbreken van de taximeter, het onjuist registeren van de ritten, het rijden met verlopen keuringsbewijs van de taxi en het rijden zonder chauffeurspas of het geheel ontbreken daarvan.

Één van de chauffeurs moest, op bevel van de Marechaussee, onmiddellijk zijn werkzaamheden beëindigen. Tevens werden twee chauffeurs aangetroffen die gesignaleerd stonden in verband met openstaande boetes.

In februari van dit jaar heeft de Marechaussee een zelfde soort controle gehouden. Ook toen werd een groot aantal overtredingen geconstateerd.

De marechaussee spreekt van een geslaagde actie, en sluit niet uit dat er in de nabije toekomst nog meer controles worden gehouden.
Provincie:
Tag(s):