donderdag, 22. februari 2007 - 9:47

GS: Hilversum blijft zelfstandig

Hilversum

De gemeente Hilversum blijft zelfstandig en de provincie gaat samen met Naarden, Bussum, Muiden en Weesp onderzoeken of een eventuele fusie tussen deze vier gemeenten mogelijk is. Dit staat in het voorgenomen besluit dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben genomen over de gemeentelijke herindeling in Gooi en Vechtstreek. Gs nemen nog geen beslissing over de positie van de Hilversumse Meent. Dit heeft de gemeente Hilversum bekendgemaakt.

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit hebben burgemeester en wethouders van Hilversum hun collega's in Bussum een brief gestuurd. Het Hilversumse college zegt daarin voorstander te zijn van het onderzoek naar de fusie van de vier gemeenten Naarden, Bussum, Muiden en Weesp.

De vorming van deze fusiegemeente zou immers leiden tot een behoorlijke afname van de bestuurlijke versnippering en bestuurlijke drukte in onze regio. Dat zal de bestuurskracht van de gehele Gooi en Vechtstreek ten goede komen. Dit standpunt stemt overeen met de richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad van Hilversum van 6 december 2006.

De raad sprak toen ook uit dat Hilversum minimaal in zijn huidige omvang gehandhaafd moest worden. Mocht de fusie van Naarden, Bussum, Muiden en Weesp niet doorgaan dan zou Bussum zich opnieuw kunnen bezinnen op varianten. "Als de Hilversumse Meent onderdeel daarvan is dan is dat voor ons synoniem met de variant dat Hilversum en Bussum samen gaan", aldus burgemeester & wethouders van Hilversum in hun brief.

"Er ontstaat dan een nog krachtiger centrumgemeente met een nog completer voorzieningenniveau. In de aanloop naar het herindelingsontwerp waarmee de provincie in juni gaat komen, nodigen wij u nu uit deze optie gezamenlijk open en constructief te onderzoeken".
Provincie:
Tag(s):