woensdag, 14. maart 2007 - 8:53

Interem manager naast directeur Centraal Museum

Utrecht

Dinsdag heeft het Utrechts College van Burgemeester en Wethouders besloten een interim manager aan te stellen, naast de huidige directeur Centraal Museum. De interim manager is tot 1 januari 2008 verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en het veranderproces. De huidige directeur is in die periode verantwoordelijk voor de inhoudelijke artistieke leiding en de sponsorwerving. Als het veranderingsproces en de opdracht van de interim-manager zijn afgerond, neemt de huidige directeur de algehele leiding weer over. Het College heeft dit vanmiddag medegedeeld aan de directeur, de leden van de OR en het overige personeel van het Centraal Museum.

Vorige week woensdag werden de uitkomsten van een onderzoek naar de interne bedrijfsvoering van het Centraal Museum bekend. Het rapport bevatte een aantal aanbevelingen voor noodzakelijk geachte veranderingen in managementstijl directeur en de bedrijfsstructuur en –cultuur van het Centraal Museum.

Vorige week donderdag zegde de Ondernemingsraad van het Centraal Museum per brief het vertrouwen op in haar directeur. De OR was van mening dat de directeur niet de aangewezen persoon is dit veranderproces in gang te zetten, omdat het aanpassen van haar managementstijl een aanbeveling is en deel uitmaakt van het veranderingsproces.

Vandaag heeft het College heeft besloten, mede op basis van het standpunt van de OR en de zwaarte van de opmerkingen in het onderzoeksrapport over de cultuur in de organisatie, dat het veranderingsproces in het Centraal Museum zal worden uitgevoerd door een interim-manager. De interim-manager wordt aangesteld naast de directeur, tot uiterlijk 1 januari 2008, op basis van een heldere afbakening van taken en bevoegdheden.
Provincie:
Tag(s):