woensdag, 14. maart 2007 - 9:17

Masterplan Lage Zijde vrijgegeven voor inspraak

De gemeente van Alphen aan de Rijn geeft haar burgers de mogelijkheid om het herijkt Masterplan voor de Lage Zijde in te zien en mee te beslissen. Hiermee gaat de officiele behandeling van het Masterplan van start.

Het herijkt masterplan zal dan ingezien kunnen worden in het stadhuis en er zullen inspraakavonden worden georganiseerd. Met de reacties gaat het masterplan naar de gemeenteraad, die in juni een definitieve beslissing zal nemen.

De herijking masterplan is in 2005 gestart om te kijken of de uitgangspunten van het oorspronkelijke masterplan uit1996 nog gelden. Ook was in het masterplan de meeste aandacht naar de Hoge Zijde gegaan. En de ontwikkeling van de Hoge Zijde kan nieuwe inzichten hebben gegeven. Met deze kennis zou het goed zijn eens te kijken naar de beste mogelijkheden voor de Lage Zijde. Dat is in 2006 gebeurd. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook met mensen en organisaties van buiten. De klankbordgroep bewoners heeft bijvoorbeeld eind 2006 een advies uitgebracht en ook vanuit de bedrijven en winkeliers is een plan aan het college gepresenteerd.

Meer aandacht voor leefbaarheid, meer aandacht voor het Thorbeckeplein, de Aar als blauw-groene long, een herkenbare entree. Dit zijn een paar van de onderwerpen uit het herijkt Masterplan. Met het herijkt Masterplan krijgt de Lage Zijde die aandacht die het verdient om een gezellig en toegankelijk woon- en winkelgebied aan het water te worden, klaar voor de toekomst.
Provincie:
Tag(s):