donderdag, 25. januari 2007 - 10:05

Nederlanders krijgen meer vertrouwen in gezondheidszorg

Amsterdam

Vergeleken met 2006 - het jaar dat de stelselwijziging in de gezondheidszorg is doorgevoerd met grote gevolgen voor o.a. de zorgverzekering - stijgt het vertrouwen van de Nederlanders in de gezondheidszorg. Vreesde men begin vorig jaar dat de kwaliteit van de zorg zou verslechteren, nu concludeert men in meerderheid (77%) dat er geen verslechtering is opgetreden. Dit is de uitkomst van een trendonderzoek van TNS NIPO, onder representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking en van zorgverleners (huisartsen en medisch specialisten).

Op dit moment is 87 procent van de bevolking tevreden over de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is dertien procent meer dan een jaar geleden. Huisartsen (79%) en medisch specialisten (72%) zijn echter minder tevreden en zij denken hierover ook niet positiever dan in 2006. Zestig procent van de huisartsen verwachtte een jaar geleden een verslechtering van de kwaliteit van de zorg - nu vindt 68 procent dat de zorg kwalitatief gelijk is gebleven.

Was er een jaar geleden nog grote onduidelijkheid over de nieuwe zorgverzekering, nu is die onduidelijkheid goeddeels verdwenen: tweederde van de Nederlanders vindt dat ze er voldoende van af weten. Een jaar geleden was dat nog slechts 27 procent. Ook bij huisartsen zien we een spectaculaire stijging (van 28% naar 70%). De specialisten blijven achter (56%).

Tweederde van de bevolking meent dat de financiële effecten van de nieuwe zorgverzekering ongunstig zijn. Slechts zeven procent spreekt van een gunstig effect.

Toch moet de zorg nog beter: 91 procent van de Nederlanders en ruim 80 procent van de artsen vindt het belangrijk dat de zorg verder innoveert. Artsen menen dat dit thans onvoldoende gebeurt en wel als gevolg van het ontbreken van een duidelijke innovatieagenda bij de overheid.
Provincie:
Tag(s):