dinsdag, 20. maart 2007 - 14:38

Negen kerkgebouwen worden gemeentelijk monument

Utrecht

Negen Utrechtse kerkgebouwen krijgen de status van beschermd gemeentelijk monument. Het college kiest daarvoor omdat veel kerkgebouwen hun functie verliezen en daardoor kwetsbaar zijn voor ontwikkelingen die het karakter van de gebouwen aantast. Bovendien krijgt de architectuur van meer moderne na-oorlogse gebouwen een positievere waardering. De negen kerkgebouwen zijn gekozen uit een inventarisatie van waardevolle kerkgebouwen. De laatste inventarisatie van waardevolle kerkgebouwen werd uitgevoerd in 1986. Toen werd vooral gekeken naar oudere gebouwen.

Bij de inventarisatie worden de kerkgebouwen beoordeeld op hun architectonische kwaliteit, maar ook de stedenbouwkundige waardering speelt een belangrijke rol. Veel kerkgebouwen worden door bewoners of bezoekers van een buurt of wijk als herkenningspunt of landmark ervaren. Van oudsher dragen kerkgebouwen bij aan de identiteit van een buurt of wijk. Met de bescherming van de negen gebouwen wil het college de ontwikkeling van de kerkelijke bouwkunst in Utrecht zichtbaar houden en conserveren.

De monumentale status betekent dat de cultuurhistorische waarden worden beschermd. Bovendien ondersteunt de gemeente eigenaren van de kerkgebouwen bij de instandhouding van hun kerk met een onderhoudsregeling. De op dit moment als monument aangewezen gebouwen hebben tot nu toe hun kerkelijke functie kunnen behouden. Dat neemt niet weg dat deze kerkgebouwen in de toekomst hun oorspronkelijke bestemming kunnen verliezen. In dat geval zal het college actief het behoud en de herbestemming stimuleren. Samen met de eigenaren zal de gemeente zich inspannen om de betrokken gebouwen voor de toekomst te behouden.
Provincie:
Tag(s):